Pågående projekt

Konceptet Teknikcollege utvecklas ständigt, både nationellt och regionalt. Eftersom Teknikcollege har flera olika målgrupper att engagera rullar punktinsatser eller större målinriktade projekt kontinuerligt som en del av vår utveckling. På denna sida hittar du våra pågående projekt och även information samt länkar tillhörande våra tidigare projekt.

Just nu har vi fyra pågående projekt rullande och igång.