Framtidssäkrad företagssamverkan

Under pandemin har Teknikcolleges företagssamverkan tagit stryk. 30 % av våra studerande säger att de inte mött ett industriföretag under 2021, lärarna vittnar om svårigheter med apl och att upprätthålla företagskontakterna. Det är dags att ändra på det. Vi vill genom ESF-projektet React-EU Framtidssäkrad företagssamverkan hjälpa lärare och skolor att återskapa sina företagskontakter och ta dem till nästa nivå.

Företagsrekrytering

En utbildning som syftar till att öka företagskontakterna, såväl kvantitativt som kvalitativt, och ge den pedagogiska personalen fler redskap för att etablera nya samarbeten med företag. Här avdramatiserar vi rekryteringsarbetet, hjälpa er att visualisera era utbildningars erbjudanden och framgångsfaktorer samt formulera varför ni är värdefulla för företagen.

Kvalitetssäkrad apl (Handledarutbildning, Handledarutbildning för chefer, Digitalt apl-stöd)

Det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) är en viktig del och ger den studerande möjlighet att utveckla sitt yrkeskunnande på företag. Teknikcolleges handledarutbildning är framtagen för handledning inom producerande företag och är lika användbar för att handleda kollegor som studerande. Digitalt apl-stöd är en plattform som underlättar kommunikation och dokumentation mellan lärare, handledare och studerande och är ett starkt verktyg för att synliggöra progression i lärandet och yrkeskunnande.

Företagens kompetensförsörjningsprocesser + effektiva möten/samverkan

För att kunna föra bra samtal med samverkansföretag behöver man kunna grunderna i strategisk kompetensförsörjning och ledningssystem. Det är kunnande och terminologi som är självklar för företagen, men inte alltid för pedagogerna. Kunskap i strategisk kompetensförsörjning gör även att vi kan ställa bättre och skarpare frågor till företagen för att identifiera deras behov och anpassa samverkan och undervisning därefter.

Branschvalidering enligt Svensk industrivalidering (Industriteknik Bas, Automation Bas, Underhåll Bas)

Utöver att säkerställa hur den personliga kompetensen förhåller sig till industrins krav, skapar branschvalidering också förutsättningar för att bättre och smidigare diskutera kompetens med samverkansföretagen. Vi kommer att utbilda testledare för Svensk industrivalidering för de pedagoger som idag jobbar på en utbildningsanordnare som tillika är testcenter för Svensk industrivalidering.

Mer information

Lärande nätverk

Projektet kommer att jobba i lärande nätverk (kompetensutveckling i kombination med kollegialt lärande och praktisk tillämpning). Insatserna varierar från individ till individ, beroende på tidigare erfarenheter och utbildningar. Grundtanken bygger på en fysisk träff varannan månad och kortare digital utbildning där emellan.

Målgrupp

Pedagogisk personal med ansvar för företagskontakter (exempelvis yrkeslärare, apl-samordnare, programansvarig TE/NA/TE4 eller motsvarande).

Övrig information

Framtidssäkrad företagssamverkan övergick från analysfas till aktiv fas 1 september 2022. Nu har insatserna riktade till pedagogerna kommit i gång. Projektet avslutas 30 april 2023. Inget krav på medfinansiering i tid eller pengar.

React-EU Framtidssäkrad företagssamverkan är ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt med målet att stärka företagskontakter.

Johan Ståhl
Johan Ståhl
Tc logo och ESF