Varför har vi gymnasieutbildning i våra lokaler på AQ Enclosure i Vaggeryd?

Levande samverkan skola-arbetsliv med AQ och Fenix

Tre av yrkesprogrammen på Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd har nu varit inhyrda hos det lokala företaget AQ Enclosure i ungefär 1,5 år. Det är ett samarbete som uppskattats på flera sätt och vid en av Teknikcollege nätverksträffar fick jag möjlighet att följa med VD Jonas Pellgaard vid en rundvandring tillsammans med Rolf Claesson, en av yrkeslärarna på skolan. Genom samarbetet med Fenix blir vi uppdaterade om vad som diskuteras i skolan på utbildningarna. Att ha en pågående dialog och få insikt kring moment och grundläggande kunskaper blir enklare. Samarbetet inom Teknikcollege blir så mycket mer levande nu jämfört med tidigare, säger Jonas. Jag har också pratat med rektor Karin Jakobson som är väldigt positiv till samarbetet med AQ.
Bild
Södra Vätterbyden till företagscase från AQ nätverksträff pågår
Malin Blomqvist

Skolan Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd kom till genom engagemang från näringslivet och startade 1996, berättar Rolf som arbetar som yrkeslärare på Fenix Kunskapscentrum. De senaste åren upplever Rolf att den lokala samverkan inom Teknikcollege har stärkts och att det finns ett stort engagemang hos de lokala företagen att samverka kring konkreta aktiviteter som skapar olika mervärden och ökad attraktionskraft för de Teknikcollege-certifierade utbildningarna. 

Jonas Pellgaard, VD på AQ Enclosure var tidigare lokal ordförande i Teknikcollege Vaggeryd och han är väl insatt i samarbetet skola-arbetsliv framför allt genom kommunens gymnasieskola, Fenix Kunskapscentrum.

Jag ber Jonas berätta mer om flytten och hur det är att dela lokaler med några av skolans yrkesprogram. ”Det gick snabbt när beslutet om en flytt väl var fattat.  Några månader och en sommar senare var utbildningarna på plats hos oss. Då hade lokalerna hunnit renoveras. Kommunen bekostade renoveringen av lokalerna och betalar nu en hyresavgift, fortsätter Jonas. Förutom undervisningslokaler har yrkeslärarna sina arbetsplatser här på företaget och skolpersonal kan använda konferensrummet. ”Vi har exempelvis ställt en kantpress i skolans lokaler. Det är positivt för eleverna att vara en del i verksamheten. De äter sin skollunch i personal matsalen. Nu för tiden har inte många ungdomar varit ute på sommarjobb i industrin. De har inte sett verksamheten i gång med egna ögon. Nu när skolans undervisning sker här hos oss på plats, blir det lättare för dem att se och förstå. Några studenter arbetar på timmar hos oss när det finns behov. Med tiden vill vi kunna knyta till oss framtida medarbetare. Samarbetet med Fenix bidrar till att fylla kompetensluckor.” förklarar Jonas under tiden han visar oss delar av verksamheten.

AQ Enclosure arbetar med tunnplåtsproduktion och kan leverera hela projekt från initial idé till konstruktion, inköp av material och komponenter, produktion, montage och testning. De erbjuder även avancerade tjänster inom produktutveckling, konstruktion och produktionsteknik. AQ tillhandahåller tjänster på en rad platser runt om i världen. Främst i Sverige, Ungern, Bulgarien, Polen, Litauen och Kina.

Bland kunderna finns företag inom telekomindustrin, fordonsindustrin och tågindustrin.

Det arbetar ungefär 60 personer på AQ Enclosure i Vaggeryd. Företaget har också verksamhet i Falköping och där är de ungefär hälften så många. Genom ägaren AQ Group har vi förvärvat fabriker i andra länder och vidareutvecklat verksamheten. I Vaggeryd är det relativt hög medelålder men få pensionsavgångar den närmaste tiden. De flesta har lång anställningstid, 25 år inom företaget är vanligt.  Vi vill gärna anställa yngre också så att vi får en ännu större kombination av människor som jobbar här med våra maskiner. Det är viktigt att vi använder medarbetare och maskiner och även plåten på bästa sätt. Plåtspriserna har stiget den senaste tiden och nu är det ännu viktigare hur vi använder plåtarna på bästa sätt. Vi tillverkar många föremål i olika storlek. Vi arbetar i två skift.  Det är svårt att hitta van industripersonal och vi vill gärna nå ut till nya människor att utbilda och anställa, förklarar Jonas.

Inom området finns också Mastec, också ett samverkansföretag till Teknikcollege. Deras verksamhet är annorlunda jämfört med AQ och det finns intresse från både skola och företag att utveckla samverkan.

Jonas VD på AQ Enclosore berättar på rundvandring

Rolf är yrkeslärare på Fenix och även testledare, då Fenix också är ett ackrediterat testcenter för svensk Industrivalidering såsom Industri Bas. Samarbetet med AQ har utvecklats under tiden man varit sambos. Numera är Rolf dessutom anställd hos AQ på deltid för att utbilda personalen i exempelvis ritningsläsning, mätteknik, solid work.  Det finns en CAD-sal i huset så det kommer att vara lättillgängligt att arbeta med svensk industrivalidering, säger Rolf.

Vi vill ta vara på våra anställda. Har vi kompetens bland medarbetarna som vi inte vet om? Vi vill lyfta dem som redan finns hos oss.  Genom samarbetet med Fenix blir vi också uppdaterade om vad som diskuteras i skolan på utbildningarna.  Att ha en dialog och få insikt kring moment och grundläggande kunskaper blir enklare. Samarbetet inom Teknikcollege blir så mycket mer levande nu jämfört med tidigare, avslutar Jonas.

Bland AQ´s medarbetare har Per Johan Rademacher varit engagerad i samverkan skola-arbetsliv och numera är Daniel Millberg Teknikcollege kontaktperson i den lokala styrgruppen.

Rektor Karin Jakobson berättar ur skolledningsperspektiv:

När vi på Fenix var tvungna att stänga ner en av våra byggnader i mitten av mars 2020 pga av vattenskador, började ett febrilt arbete på förvaltningen med att hitta lokaler för våra elever. Vi förstod att vi skulle vara utan vår byggnad under en längre period. Pandemin var i full gång och bara ett par dagar efter stängning av Fenix 2 gick eleverna över till distansundervisning. Det gav oss tid att hitta alternativa lokaler. Efter många alternativ föll valet på AQ Enclosure i Vaggeryd. Företaget hade tomma lokaler och förvaltningen kunde få hyra dem. Snabbt inleddes ett samarbete och företaget var väldigt hjälpsamma med att renovera och anpassa sina lokaler så att våra elever skulle kunna börja där i augusti 2020. Sedan dess är Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet samt Industritekniska programmet i AQ:s lokaler. Det fungerar väldigt bra. Eleverna samnyttjar matsalen med företaget, men äter vid olika tidpunkter. För våra elever har detta blivit ett lyft. Utbildningen har blivit mer på riktigt, när man är i en miljö som liknar det man utbildas för. I början uttryckte elevera också att maten smakade bättre på AQ, trots att det var samma mat som serverades där som i skolan.

Industrin har trots allt gått bra, och AQ behöver sina lokaler, men vi har fått löfte om att vara kvar till dess att vi kan återvända till Fenix 2. Dock kommer inte alla program att flytta tillbaka, Industritekniska programmet kommer att stanna kvar. Företaget ser att det finns en poäng med att ha utbildningen i sina lokaler. Vi ser vinsten i att lätt kunna hitta samarbeten med AQ. Det är lätt att samarbeta kring elever som har APL, läraren kan lätta kommunicera med handledaren om hur det går för eleven. Vi har också inlett ett samarbete kring validering, där en av våra industrilärare validerar personal på AQ. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete framöver.

Här kan du hitta andra exempel från samverkan inom Teknikcollege Södra Vätterbygden

https://teknikcollege.se/regelbundet-erfarenhetsutbyte-kring-okad-attraktionskraft-det-industritekniska-programmet

https://teknikcollege.se/framtidens-automation-och-automation-i-produktion

https://teknikcollege.se/kompetensdag-industrin-i-jonkopings-lan-1-september-2021

Sammanfattat utav Malin Blomqvist Processledare Teknikcollege Södra Vätterbygden 5 april 2022