Norrköping 23 november

Guldkorn från Rikskonferensen 2021

24 november 2021
En solig novemberdag arrangerades och genomfördes Teknikcolleges rikskonferens i Norrköping. Med start i ungdomars apl-identitet, en fortsättande utmanings- och lösningsbild utifrån perspektiven regionalt, nationellt och ägare följt av en eftermiddag med hållbarhetschefen från Scania var vi glada att äntligen ha träffats på riktigt igen.
Bild
Lena Miranda välkomnar

Varje år arrangerar Riksföreningen Teknikcollege Sverige sin rikskonferens, genomförd i olika städer varje år. En plats för alla engagerade inom Teknikcollege att mötas och lyssna på intressanta talare och seminarier samt byta erfarenheter kring gemensamma svårigheter och framgångsfaktorer. Vad gäller just framgångsfaktorer ligger Sveriges industriföretag även med på en viktig agenda kopplat till klimat och hållbarhet.

Under årets konferens gick den röda tråden längst temat hållbart. Ett hållbart Teknikcollege innebär att skapa en långsiktig samverkan mellan företag, utbildningsanordnare och kommuner. Det är också inom vårt koncept som vi kan vara med och utbilda morgondagens hållbarhetsarbetare och göra avtryck inom den gröna omställningen. Konferensen hade besökare från hela Sverige, mestadels lärare, men även näringsliv, intresseorganisationer och externa fanns med bland de 270 besökarna.

En rivstart med apl-identitet

Lena Miranda, till vardags vd för Linköping Science park modererade konferensen och välkomnade Lisa Ferm, universitetsadjunkt i sociologi på Linköpings universitet, först upp på scen. I sin presentation redovisade Lisa vissa resultat av hennes avhandling kring ungas yrkesidentitet som industriarbetare. Exempelvis vad som händer med eleverna när de kommer ut på sin apl och ska in i arbetsgemenskapen.

Lisa gick igenom vad eleverna hade svarat i intervjuerna, där svaren eventuellt kändes igen av konferensdeltagarna, men fortfarande poängterade ett otroligt viktigt ämne att ta upp och ständigt hålla sig uppdaterad kring. Bland annat berättade eleverna i sina intervjuer att med rätt attityd får man bättre chanser till jobb och att uppdelningen teori och praktik gjordes ännu mer tydlig under praktikperioden. Enligt eleverna gällde det också att inte vara så känslig och att kunna ta sexskämt med en nypa salt. Läs mer exempel på elevcitat längre ner.

Teknikcollege är rätt väg för industrin kompetensförsörjning

De tre efterföljande presentationerna från Klas Wåhlberg och Marie Nilsson, Annika Franzén och Peter Stenberg var av välkomnande karaktär med lite olika inriktningar.

– Inom Industrirådet lägger vi stora resurser på Teknikcollege, vilket är en enad överenskommelse. Nu med tanke på omställningen vi ser och att ett helt nordiskt batterikluster håller på att skapas sker en massa spännande saker. Men vi behöver tillgång till rätt kompetens och där är de industrirelevanta utbildningarna viktiga hörnstenar för oss, sa Marie Nilsson, ordförande i RTS och förbundsordförande på IF Metall, i sin dragning tillsammans med Klas Wåhlberg, vice ordförande RTS och vd på Teknikföretagen.

Andreas redovisar hållbarhetsmålen
Hållbarhetschefen på Scania Andreas Follér redovisar hållbarhetsmålen.

Eftermiddagen fortsatte i temat hållbart

Efter lunch och seminarier var det dags för huvudtalare och hållbarhetschef på Scania att berätta om Scanias klimatsmarta arbete, förändringsresa och om målet att leda omställningen till hållbara transporter.

– Vi är just nu inne i en perfekt storm där tekniken är svaret. Idag går 96 % av våra fordon på diesel, så vi vet att vi är en del av problemet men också en del av lösningen. Vi vet också att vi inte kommer att vara ett framgångsrikt företag om vi inte ägnar oss åt hållbarhetsfrågan, sa Andreas Follér inledande.

Andreas Follér gick in djupare på att det är inom tekniken som svaren finns. Att vi har den teknik som kan förändra tillgängligt i våra händer och kreativiteten i våra fingertoppar att skapa ny teknik som hjälper denna omställning. Han berörde även utmaningen kring en bättre infrastruktur, specifikt laddinfrastrukturen i Sverige.

Scanias mål är att bli ledande i omställningen till hållbara transporter, där Andreas berättade att det är viktigt att också bevisa att de menar allvar med det. Scania är validerade av flera miljöorganisationer som ger klartecken att deras arbete ligger i linje med klimatmålen. Scania följer också upp sina egna mål i realtid för att alltid veta att de är på rätt väg.

– Hållbarhet är det som driver på vårt företag, vare sig vi vill det eller inte, och vi har valt att bejaka det och låta det vara en del av vår framtid. Vi behöver ett starkt syfte och varför vi är här, en stark kultur. En kultur som är som en kudde; man vet att man landar mjukt oavsett vad man går i genom. Slutligen behöver vi samverkan, inom industrin, högskolor och kommuner. Mellan fack och företagsledningar. Börjar vi tjivas kommer vi inte klara det här. Samverkan måste vi ha för att bli starka, var Andreas Follérs avslutande ord som väl kopplar an till Teknikcolleges syfte och årets rikskonferens hålbarhetstema.

Av: Sara Bondarevsky

Mingel
Ett efterlängtat mingel i utställningsdelen.
Klas, Annika och Marie
Peter Stenberg, Klas Wåhlberg, Annika Franzén och Marie Nilsson i väntan på scenframträdanden.
Annika presenterar
Annika Franzén, Vice president på Väderstad Group presenterar Teknikcollege Östergötlands arbete.
Seminarium 5
Jens Carlenfors Linered, Mats Andersson, Malin Thunborg och Mattias Säfström från seminarium 5.
Seminarium 4
Rickar Bäck, Li Ljungberg, Martin Holmudd och Emilia Käck från seminarium 4 om energiomställningen och hur det påverkar kompetensbehoven nu och framåt.
Helene och Josefine
Helene Stensson, processledare i Tc Göteborgsregionen och Josefine Larsson, expert kompetensförsörjning.
Andreas Follér föreläser
Andreas Follér om Scanias hållbarhet- och förändringsresa.
Blixtlåset
André, Daniel och Jakob, pristagare från innovationstävlingen Blixtlåset, berättar om sin idé Onlineskafferiet.
Oves pris
Vinnare av årets handledare 2021
Utställning HIFA
Anders Fritzén från HIFA ställde ut.
Utställning Teknikföretagen
Teknikföretagens monter.
Monter Scania
Scania i Oskarshamn ställde ut.
Namnskyltar