Vinnare av årets samverkanspriser

23 november 2021
På Rikskonferensen den 23 november i Norrköping korades dem - vinnarna av årets handledare, lärarlag och samverkansföretag. Det var en härlig prisfest efter ett otroligt jämt lopp i valet att välja ut en vinnare från topp-tre-nomineringarna.
Hörby bruk

Årets samverkansföretag

Hörby bruk pristagare
Carina Lonhage, inköpschef, Hörby Bruk.

Hörby bruk i Teknikcollege Skåne vann med nomineringen att företaget är en viktig partner för skolorna genom att erbjuda eleverna både praktik och arbetslivserfarenhet. Samverkan möjliggör också för deras egen kompetensförsörjning genom aktivt deltagande i olika Teknikcollege-arrangemang. Årligen bjuder de in mellanstadieelever in på studiebesök, för att inspirera och attrahera mot industrins arbete.

Vinnare företag
Ove Markström

Årets handledare

Ove Markström
Ove Markström, SSAB Luleå.

Ove Markström, handledare på SSAB i Luleå och Teknikcollege Norrbotten, inspirerar och för över sin glädje till eleverna, något som gör att de trivs väldigt bra och lär sig mycket. När de kommer tillbaka från sin apl med honom är de alldeles lyriska, fulla med energi och har en ny tro på sig själva, han får dem att utvecklas både som elev och människa. Dessutom använder han självfallet Teknikcolleges relativt digitala APL-app.

 

Ove tar emot pris
Lugnetgymnasiet i Falun

Årets lärarlag

Teknikprogrammets lärarlag på Lugnetgymnasiet i Teknikcollege Dalarna vann årets lärarlag. Att de tack vare sitt engagemang, sin samarbetsvilja och den positiva anda som sprider sig till eleverna i klassrumsarbetet är de värdiga vinnare. Med gemensamma mål och en röd tråd i utbildningen skapar lärarlaget ett sammanhang som förbereder eleverna på ett kommande arbetsliv inom teknikbranschen samt att de jobbar flitigt med Teknikcolleges modell för innovation och entreprenörskap.

Lugnetgymnasiet tar emot pris
Delar av teknikprogrammets lärarlag på Lugnetgymnasiet i Falun tar emot sitt pris.