fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
På den här sidan kan du läsa om:
Hur Teknikcollege är uppbyggt nationellt, regionalt och lokalt
Teknikcollege

Organisationsstruktur

Här kan du läsa hur Riksföreningen Teknikcollege är uppbyggt nationellt, regionalt och lokalt.

Teknikcollege organisationsschema >>

 

Nationellt

Föreningens styrelse är ytterst ansvarig för verksamheten inom Teknikcollege och består av representanter från Industrirådets medlemsorganisationer. Verkar för erfarenhetsutbyte mellan föreningens medlemmar samt fortsatt utveckling av Teknikcollege. Styrelsens arbetsordning har som syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen inom föreningen Teknikcollege samt beslut om certifieringsärenden.

Verkställande direktör Peter Stenberg, leder och samordnar verksamheten.

kansliet i Stockholm arbetar fem personer med att utveckla konceptet, administrera och organisera föreningens verksamhet nationellt, samordna certifieringsärenden samt verkställer styrelsens beslut.

Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning (IrAK) är ett rådgivande organ som stödjer föreningen i utvecklingsfrågor. IrAK består av experter på kompetensförsörjning från både fack och arbetsgivarorganisationer från Industrirådet. Gruppen träffas en gång i månaden för att diskutera aktuella frågor.

Industrirådets granskningskommitté (GK) har som uppgift att granska inkomna certifieringsärenden utifrån Teknikcollege åtta kvalitetskriterier. Gruppen består av både fackliga och arbetsgivarrepresentanter från Industrirådet.

Regionalt

Det finns 24 regionala Teknikcollege, där en region består av minst tre kommuner. Inom regionen förs en ständig dialog mellan företag och utbildningsanordnare genom den regionala styrgruppen som har i uppdrag att utveckla regionens samverkan och att företagens behov matchar utbildningsinnehållet. I varje region finns en processledare som har ett övergripande ansvar för verksamheten i sin region.

Lokalt

Består av en eller flera närliggande utbildningsanordnare, kommuner och företag. Drivs av en lokal styrgrupp som ansvarar för det lokalt förankrade kvalitetssäkringsarbetet. I styrgruppen ingår representanter från företag, utbildningsanordnare och kommunen.

 

--

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.