Du är här:

På den här sidan kan du läsa om:

Samarbetet inom Riksföreningen Teknikcollege Sverige sker på nationell, regional och lokal nivå. Arbetet är processinriktat och under ständig utveckling.
Nationellt

Föreningens styrelse är ytterst ansvarig för verksamheten inom Teknikcollege och består av representanter från Industrirådets medlemsorganisationer.

Styrelsens arbetsordning har som syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen inom föreningen Teknikcollege.

Verkställande direktör Adela Martinovic, leder och samordnar verksamheten.

På kansliet i Stockholm jobbar fem personer. De utvecklar konceptet, administrerar och organiserar föreningens verksamhet, genomför certifieringar samt verkställer styrelsens beslut.

Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning (IrAK) är ett rådgivande organ som stöder kansliet i dess arbete. IrAK består även de av representanter från Industrirådets medlemsorganisationer.

Våra certifieringar genomgås av Granskningskommittén (GK) som har kunskap om kvalitetskriterierna och konceptet Teknikcollege.

Regionalt

Det finns 25 regionala Teknikcollege, där en region består av minst tre kommuner. Det regionala samarbetet leds av en styrgrupp där företagsrepresentanter är i majoritet. I regional styrgrupp finns representanter från de lokala styrgrupperna och från utbildningsanordnare. I varje regionalt college finns en processledare som har ett övergripande ansvar för verksamheten i sin region.

Lokalt

Ett lokalt Teknikcollege kan bestå av en utbildningsanordnare eller … och drivs av en lokal styrgrupp. I styrgruppen ingår representanter från företag, utbildningsanordnare och kommunen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i den e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege och #SKM.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.