fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
På den här sidan kan du läsa om:
Bakgrund och syfte, initiativtagare och målet med Teknikcollege
Vad är Teknikcollege?

Kvalitetssäkrade utbildningar genom samverkan

Teknikcollege är Sveriges samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning. Konceptet är ett samarbete mellan företag, kommuner och utbildningsanordnare samt en kvalitetsstämpel på utbildningar. En utbildning som är certifierad genom Teknikcollege ska ge studerande den kunskap som eftersträvas ute hos företagen. Då blir det lättare för de studerande att få jobb eller fortsätta med högre studier, men framförallt för att Sveriges industri fortsatt ska vara konkurrenskraftigt, både på lång och kort sikt.

Idag finns 24 certifierade regioner med 150 utbildningsanordnare och över 3000 samverkansföretag från norr till söder. Cirka 180 av Sveriges kommuner engagerar sig inom Teknikcollege i någon form. Företagen är med och påverkar utbildningarnas innehåll som bidrar till att de studerande utbildas med moderna och relevanta maskiner och annan utrustning. Grundstenen i konceptet är åtta kvalitetskriterier som syftar till att öka statusen och kvaliteten för industrirelevanta utbildningar samt skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har.

Vår organisationsstruktur

Verksamhetsberättelse 2020

Vikten av Teknikcollege

Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för Sveriges samhällsekonomi och välfärd. Idag står industrin för nära 80 % av landets totala export och hög teknisk kompetens är därför avgörande för svensk tillväxt. För att industrin ska kunna fortsätta bidra till svensk sysselsättning och välstånd krävs det kompetenta medarbetare och det hjälper Teknikcollege till med.

Riksföreningen Teknikcollege Sverige

Teknikcollege utvecklas genom erfarenhetsutbyte inom Riksföreningen Teknikcollege Sverige och bildades hösten 2007. Teknikcollege bygger på en regional organisation där flera kommuner samverkar genom avtal. Som förening har vi som uppdrag är att ta tillvara på och främja medlemmarnas gemensamma intressen, att koordinera och stödja deras arbete med Teknikcollege samt att delta vid granskning och certifiering mot bakgrund av de kriterier som Industrirådet enats om.

Uppkomst och initiativtagare

Bakom Teknikcollege står Industrirådet som 2004 initierade konceptet. Industrirådet består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Dessa organisationer är de som driver konceptet tillsammans med certifierade regioner.

Aktiva medlemmar i Teknikcollege från Industrirådet är:

   

   

 

Teknikcollege styrelse

Teknikcollege styrelse består av representanter från Industrirådet samt certifierade regioner. Styrelsens möten tar upp föreningens direkta förehavanden, men diskuterar även frågor som rör Teknikcollege i stort. Det kan vara aktuella ämnen som rör konceptet vad gäller politik- och näringslivsfrågor. Styrelsen för verksamhetsåret 2021 består av:

Marie Nilsson, ordförande, IF Metall
Klas Wåhlberg, vice ordförande, Teknikföretagen
Madelene Engman, GS-facket
Peter Hellberg, Unionen
Jonas Hagelkvist, IKEM
Lena-Liisa Tengblad, Gröna Arbetsgivare
Anu Lindahl, Teknikcollege Gästrikland, Sandvik Utbildnings, Gimo Utbildnings
Anders Paulsson, Teknikcollege Kronoberg, Jitech
Per Hidesten, Industriarbetsgivarna
David Johnsson, TMF
Sara Anvarsson, Sveriges Ingenjörer
Åsa Tjärnberg, Teknikcollege Norrbotten, IUC Norr
Håkan Ljungbeck, Teknikcollege Sydost, Volvo Cars
Lars Erik Wige, Teknikcollege Västra Mälardalen, Industriföreningen Västra Mälardalen

Kom i kontakt med och hitta ditt närmsta Teknikcollege.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.