För utbildningsanordnare

Framtidssäkra utbildningarna

Ingen vet bättre än ni hur en bra teknisk utbildning ska utformas. Givetvis vet ni även att sådana är dyra. Samtidigt vet ingen bättre än vi vad som efterfrågas från företagen, där era studerande så småningom ska arbeta. Visst borde vi göra gemensam sak? Teknikcollege är en plattform som ger dig en naturlig närhet till regionens näringsliv.
Vad är Teknikcollege?