fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
På den här sidan kan du läsa om:
De vanligaste frågorna och svaren om Teknikcollege
FAQ

Frågor och svar om Teknikcollege

• Vad är Teknikcollege?

Teknikcollege erbjuder företagsnära utbildningar där grunden är en kvalitetssäkrad samverkan mellan skola och näringsliv. Kommuner, utbildningsanordnare och industriföretag samarbetar tillsammans för att öka utbildningars status och kvalitet. Företagen påverkar utbildningarnas innehåll och medverkar till att de studerande utbildas med moderna och relevanta maskiner och annan utrustning. Industrirådet driver konceptet tillsammans med certifierade regioner.
Här kan du ladda ner vår informationsbroschyr om Teknikcollege.

 

• Varför behövs Teknikcollege?

Strategisk kompetensförsörjning på regional nivå och samarbeten mellan kommun, utbildningsanordnare och arbetsliv är avgörande för indutrins fortsatta utveckling. Att ha kvalificerade utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå som utvecklas i takt med industrin är den stora anledningen till att Teknikcollege behövs.

 

• Vad har hänt sedan Teknikcollege startade?

Över fjorton år senare står Teknikcollege för en historisk förändring inom det svenska utbildningsväsendet. Konceptet är framgångsrikt, inte bara inom industribranschen där det verkar, utan även andra branscher så som t. ex. motorbranschen, vård- och omsorg och besöksnäring. Dessa branscher har inspirerats och efterliknat Teknikcollege för att säkra sina framtida kompetensbehov.

 

Är Teknikcollege en skola?

Nej, vi är ingen egen skola eller driver inga egna utbildningar. Namnet Teknikcollege är ett samlingsbegrepp och innebär att utbildningarna som certifierats av Teknikcollege är anpassade till företagens regionala behov.

 

  Skillnaden mellan certifierad och icke-certifierad utbildning?

När du läser en Teknikcollegecertifierad utbildning vet du att din utbildning är kvalitetssäkrad för att matcha företagens kompetensbehov. Du får inte bara en bra kunskapsgrund utan också en stabil trygghet inför ditt framtida yrkesliv.

 

 Vad kan man utbilda sig inom?

Teknikcollege certifierar utbildningar inom bland annat automation, industriteknik, tillverkning, stål och metall, skog, kemiteknik, gruvor, livsmedel och hantverk. Behoven av medarbetare inom dessa branscher är stora, därför väntar jobb för våra studerande direkt efter studenten eller vidare studier vid till exempel teknisk högskola eller yrkeshögskola.

 

 Hur ser framtiden ut inom teknik- och industribranschen?

Analyser av arbetsmarknaden visar att det finns ett stort behov av medarbetare inom teknik- och industribranschen. Teknikcollege jobbar för att just framtidssäkra den branschen med rätt personer och kunskaper.

 

 Hur ansöker jag till någon av era utbildningar?

Du ansöker på samma sätt, som vilken annan utbildning, genom din egna kommuns ansökningsförfarande. Teknikcollege har alltså inga egna utbildningar utan kvalitetssäkrar redan de som finns.

Om du har frågor till en specifik skola i din kommun kan du fråga regionens processledare eller skolan direkt. Länkar och mailadresser hittar du under din regions sida.

 

 Varför är det viktigt att välja en industrirelevant utbildning?

Svenska teknik- och industriföretag är en stor del av Sveriges samhällsutveckling och det finns en mängd kreativa och spännande jobb. För att industrin i Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftig måste vi ha personer som utbildar sig inom yrkena som behövs. Industrin påverkar också så många andra branscher i vårt samhälle, vilket gör det desto viktigare att hålla industrin framtidssäkrad.

 

 Hur  kvalitetssäkrar vi utbildningsanordnare?

Teknikcollegecertifierade utbildningar granskas och kvalitetssäkras utifrån åtta kriterier som bygger på flera års erfarenhet av samverkan mellan teknik- och industriföretag och utbildningsanordnare. Kriterierna säkerställer processen att ständigt utveckla utbildningsinnehållet med den kvalitet som industrin kräver. Läs mer om kriterierna här.

 

 Vilka utbildningar certifieras inom Teknikcollege?

Vad som kan/ska certifieras påverkas av utbudet och efterfrågan i den specifika regionen.

Exempel på utbildningar inom gymnasiet är: Teknikprogrammets alla inriktningar, Industritekniska programmets alla inriktningar, El- och Energiprogrammets alla inriktningar, Hantverksprogrammets inriktning för finsnickeri, Naturvetenskapsprogrammets alla inriktningar.

Exempel på utbildningar inom yrkeshögskole- och yrkesvuxutbildningar är: Elkraftsingenjör, underhållsingenjör, produktionsutvecklare, tågtekniker, CNC-operatör, svets, elektriker, verkstad, industriteknik, el och energi, automation.

 

Hur kan vi som företag engagera oss?

Ett engagemang inom Teknikcollege kan se ut på olika sätt beroende på företagets storlek och vilka resurser som finns. Ett företag kan samverka med utbildningsanordnare genom att exempelvis ta emot studiebesök, hålla föreläsningar eller förse de studerande med problem och övningar från verkligheten. Företag kan också delta genom representation i regional eller lokal styrgrupp eller genom att erbjuda praktikplatser och sommarjobb. Kontakta oss så guidar vi er på vägen till ett samarbete som passar er.

 

Hur fungerar handledarutbildningen?

Handledarutbildningen är branschspecifik för industrin och genomförs via vårt digitala verktyg samt fysiska träffar. Utbildningen finns tillgänglig på www.tcportalen.se så fort man har skapat sig ett konto där. Utbildningen är uppbyggd på sex avsnitt som består av filmade scenarion, animerade faktasekvenser, diskussionsfrågor och övningar. Utbildningen omfattar flera utbildningsnivåer, både gymnasial och eftergymnasial nivå, såsom yrkeshögskoleutbildningar och yrkesvux.

 

• Var hittar jag Teknikcollege logotyp?

Klicka här för att ladda ner Teknikcollege nationella logotyp. Kika gärna i vår grafiska profil hur logotypen är tänkt att användas. Vill du ha en regional logotyp, välkommen att maila vår kommunikatör Sara Bondarevsky.

Har du inte svar svar på just din fråga om Teknikcollege? Maila info@teknikcollege.se eller leta upp rätt kontaktperson under fliken Kontakt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.