Yrkeshögskolan Syd

Här hittar du mer information om Yrkeshögskolan Syd.

Om skolan

Besöksadress: Västra Storgatan 20, 293 38 Olofström
Stad:
Olofström
Region:

Program

Automationsingenjör - yrkeshögskola

Du har en betydande roll inom arbetslivet och du är den som tar fram automatiserade lösningar i form av produkter och utrustningar och ger förslag till förbättringar för såväl tillverknings- som processindustrin. Arbetet är utmanande och utvecklande och din kompetens efterfrågas främst av konsultföretag som levererar tekniska lösningar till tillverknings-, fordons-, livsmedels-, läkemedels- process- och petrokemisk industri. 400 YH-poäng.

Inriktning:
Automations- och robotingenjör

Produktionsutveckling - yrkeshögskola

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis: Underhållstekniker, kvalitetstekniker, produktionsledare eller produktionstekniker. Arbetsuppgifterna består av att t.ex. optimera och kontrollera tillverkningsprocesser, övervaka och styra flöden samt kvalitetssäkra produktionen. Det handlar dessutom om att ha en helhetssyn över produktionsflödet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och antalet personer som ingår i arbetslaget. 220 YH-poäng.

Inriktning:
Produktionsutveckling

Processtekniker - yrkeshögskola

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis driftstekniker, processoperatör, processtekniker eller produktionstekniker. En processoperatörs huvuduppgift är att styra och kontrollera en tillverkningsprocess. Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med hjälp av datorer från ett kontrollrum. Processoperatören har en helhetssyn över processflödet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och antalet personer som ingår i arbetslaget. 400 YH-poäng.

Inriktning:
Processtekniker - smart industri