Vindkraftsprojekt med internationell prägel för elever i Trelleborg

10 december 2021 | Skåne
Elever på Industritekniska programmet, Teknikprogrammet och Industriakademin Syd (IAS) i Trelleborg har under terminen tagit sig an ett projekt inom höstens hetaste område – energiförsörjning. I programöverskridande team har eleverna konstruerat vindkraftverk.
Vindkraftsprojekt i Trelleborg

Pernilla Bergkvist, samordnare för Teknikcollege i Trelleborg, är tillsammans med yrkeslärare Magnus Österberg initiativtagare till det ämnesövergripande projektet som skett i samarbete med Isothermal Community College i USA.
 
-   Trelleborg AB som sitter i vår lokala styrgrupp har verksamhet i North Carolina och introducerade oss för utbildningen där, berättar Pernilla. Vi var nyfikna på att se hur upplägg och kunskapsnivåer skiljer sig åt och hur vi lärare och elever kan lära av varandra. Utbildningarna höll samma standard, men entreprenörskap som var en del av det här projektet undervisar man inte i USA. Drivkraften och intresset för sina kommande yrkesroller hade eleverna dock gemensamt.

Uppgiften, att bygga ett vindkraftverk, har gymnasister i årskurs ett arbetat med i team med elever från både Industritekniska programmet och Teknikprogrammet. Vuxeneleverna har jobbat i egna team. En grundmall på ett vindkraftverk fanns med från start men teamen har sedan fått arbeta efter eget huvud, med lärare som aktiva bollplank.
 
- Vi har blivit sponsrade med material från våra partnerföretag – Nordic Plastics Group AB, Tremek - Precision Technology, och Trelleborgs Byggplåt – som eleverna sedan använt i sina konstruktioner, berättar Christian Nilsson, förstelärare på gymnasiet. Eleverna har utvecklats fantastiskt mycket, både i yrkeskunskap, samarbete och kommunikation. Många har velat fortsätta med projektet över rasten eller efter skolan vilket är otroligt roligt.

Projektet avslutades med en uppvisning av de färdiga produkterna och en presentation för lokala företag, bland andra Trelleborgs Energi AB och Reppu Svets & Montage AB. Presentationen genomfördes på engelska för att också kunna visas för Isothermal Community College i USA som sedan kommit med feedback via en livestream.
 
-  Slutprodukten har egentligen inte varit i fokus, berättar Christian. Eleverna är fortfarande i början av sin utbildning och det viktigaste i projektet har varit att utveckla ett undersökande arbetssätt och samarbetsförmåga. Men att se vindkraftverken snurra, koppla lampor till som lyste – det var förstås riktigt häftigt!
-           
Projektet körs igen i januari för elever på vuxenutbildningen och då tas samarbetet till en ny nivå.

- Teamen kommer då att blandas med både svenska och amerikanska elever, berättar Pernilla. Att jobba globalt sker mer och mer i företagsvärlden. Nu speglas det även i utbildningen. Vi planerar också för att amerikanska elever ska komma till Trelleborg i maj nästa år - spännande!