UTBILDNING APL-STÖD

Utbildningen riktar sig till APL-ansvariga inom skola och kommun, lärare med elever i APL och handledare och APL-ansvariga på företagen. Målet är att deltagaren ska kunna planera och leda en kvalitativ APL-period och ha förståelse för såväl hygien- som framgångsfaktorerna för en säker och lärorik praktik. och samtidigt prova på och lära sig att arbeta praktiskt med Teknikcolleges digitala APL-stöd. Utbildningen är också relevant vid till exempel LIA och lärlingsutbildning.

Målgrupp: Pedagogisk personal som arbetar med APL/LIATid och plats

Datum: 7 september 2023
Tid: 13:00 - 15:00
Plats: Digitalt