Teknikcollege Rektorsutbildning

Uppskattad TC-utbildning för skolledare

21 april 2023
Teknikcollege har tagit fram en ny rektorsutbildning för att stödja skolledare i sin roll som ansvarig för en Teknikcollegeutbildning. Utbildningen ger en bra genomgång av Teknikcollegekonceptet, men det är också en viktig målsättning är att skapa trygghet och starkare samverkan i relationen med de lokala samverkansföretagen.
Bild
TC-rektorsutbildning

Utbildningen förenklar och underlättar arbetet som skolledare, samtidigt stimulerar den och skapar förutsättningar för både kontinuitet och ett effektivare samarbete med näringslivet. Det bidrar både till högre kvalité på utbildningarna och stärker industrins kompetensförsörjning.

Den första pilotgruppen har nu avslutat rektorsutbildningen. Så här säger några av de 20 skolledare som deltog:

”Det bästa med utbildningen har varit att få träffa andra rektorer inom Teknikcollege. Det har varit givande att få nätverka och prata om goda exempel från andra skolor, och vilka utmaningar som vi står inför. En viktig diskussion har till exempel varit hur vi ska jobba med rekrytering av elever och att stärka status för industritekniska programmet. Vi har också diskuterat bland annat dimensionering och ämnesbetygen. Studiebesöken har varit väldigt lärorika och på Epiroc fick jag se hela produktionen men också presentation kring hur det ser ut när man kör förarlöst under jord, elektrifieringen och hur branschen ser på framtida kompetenser. Jag vill gärna fortsätta ha kontakt med rektorerna, och att vi har en rektorsgrupp på TC-portalen där vi kan ställa frågor till varandra och hjälpas åt att utveckla våra utbildningar.” Katrin Pedersen, Rektor & Skolledning för Fordon och transport, Industritekniska & Teknik

”Det har varit en bra utbildning där vi fått knyta nya kontakter och prata framtidsvisioner. Generellt tycker jag man lär sig väldigt mycket av att höra andra beskriva sin vardag. Det ger mycket insikter och idéer. När man möter andra människor så startar många tankeprocesser och man utvecklar på så sätt sin egen verksamhet. Mitt studiebesök på SunPine, som gör miljövänlig talldiesel, var både intressant och inspirerande. Jag tar med mig hur innovation alltid kan går framåt. Hos SunPine använder de restprodukter från massafabriker för att ta fram en miljödiesel, och i framtiden kanske även matvaror. Det var intressant at se deras syn på innovation och hur man alltid kan utveckla saker vidare." Jonas Wallin, rektor Strömbackaskolan och El- och automationsprogrammet.

”Det har varit givande. Utbildningen var ett bra tillfälle att knyta ihop mina kunskaper om Teknikcollege och samtidigt stärka samarbetet med företagen. Otroligt bra att både samarbeta och nätverka med kollegor i liknande situation från hela landet, inte bara regionalt. Mitt studiebesök på Polarbröd var extra intressant eftersom de ligger så långt fram inom automation i sin nya fabrik. Det har gett oss idéer för hur vi ska jobba med vår automationsinriktning, och betydelsen av vår utbildning för just Polarbröd.” Annika Nicklasson, Strömbackaskolan, Rektor Industriprogrammet. 

”Det är bra att få en repetition kring vad Teknikcollege är och hur vi arbetar med konceptet. Det har också varit berikande studiebesök och nätverkande. Studiebesöket på Thermo Fisher i Uppsala var väldigt bra. Vi fick faktiskt prata direkt med de högsta cheferna som var ansvariga för produktion, HR och rekrytering. Vi kunde diskutera bättre samverkan kring till exempel apl, det var väldigt bra. Och så fick vi titta på produktionen som var jättespännande. En viktig insikt var att vi inom skolan pratar mycket om att företagen måste ta ansvar. Jag tycker snarare att skolan behöver jobba för att visa vilka möjligheter företagen har, vilka vinster det är att samverka med skolan. Sedan kan vi jobba tillsammans för att hitta smidigare arbetsformer kring bland annat apl.” Helena Ramkvist, Enhetsrektor yrkesutbildningar Vuxenutbildning Arbetsmarknadsförvalningen