Tycho Braheskolan

Här hittar du mer information om Tycho Braheskolan.

Om skolan

Besöksadress: Studievägen 4, 252 47 Helsingborg
Stad:
Helsingborg
Region:

Program

Teknikprogrammet

Arbetsmarknaden skriker efter duktiga ingenjörer både i Sverige och utomlands. Men för att bli framgångsrik behövs ofta flera kompetenser. Du behöver ha språket med dig för att kunna förklara och sälja in dina tekniska idéer. Därför är samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen viktiga inslag i utbildningen. Det ger dig verktyg att kunna argumentera för dina tekniska lösningar. När ditt tekniska kunnande kombineras med entreprenörsanda och kreativ företagsamhet får du omgivningen med dig.

Inriktning:
Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Teknikvetenskap