Testledarutbildning: Grundläggande testledarbehörighet Svensk industrivalidering

Utöver att säkerställa hur den personliga kompetensen förhåller sig till industrins krav, skapar branschvalidering också förutsättningar för att bättre och smidigare diskutera kompetens med samverkansföretagen. Vi kommer att utbilda testledare för Svensk industrivalidering för de pedagoger som idag jobbar på en utbildningsanordnare som tillika är testcenter för Svensk industrivalidering.

Har du som yrkeslärare rätt grundläggande kompetens, en godkänd personlig validering för Industriteknik bas och arbetar på en utbildningsanordnare som tillika är ett certifierat testcenter för Svensk industrivalidering är du välkommen på denna testledarutbildning

Utbildningen innehåller bland annat Svensk industrivalidering och baskonceptet; normer och regler kring genomförande av validering; IT-stödet MZ; gemensamma bedömningskriterier; etiska riktlinjer och förhållningssätt som testledare.

Vi genomför ett antal övningar kring rollen att vara testledare och diskuterar frågeställningar kring detta.

Utbildningen genomförs fysiskt 31 januari 2023 i Stockholm

Tid och plats

Datum: 31 januari 2023
Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5 ,Stockholm