Teknikcolleges kvalitetssystem inklusive nationell rapportering

Teknikcolleges kvalitetssystem inklusive nationell rapportering
För: regionala och lokala processledare

Tid och plats

Datum: 26 oktober 2023
Tid: 10:00 - 12:00
Plats: Digitalt