Teknikcolleges digitala apl-stöd 30 mars

Teknikcolleges digitala apl-stöd kvalitetssäkrar och underlättar hela processen runt det arbetsplatsförlagda lärandet. Med apl-stödet kan den studerande enkelt dokumentera vad hen gör på företaget utifrån lärandemålen. Handledaren kompletterar sen studerandes bilder och reflektioner med uppmuntrande och utvecklande kommentarer. Under utbildningen går vi igenom Teknikcolleges modell för kvalitetssäkrad apl och varför ett strukturerat arbete är en framgångsfaktor. Vidare lär vi oss hur man jobbar med det digitala apl-stödet och dess funktioner. Vi visar praktiskt bland annat hur man skapar en apl-period och kopplar ihop studerande, lärare och handledare.

Utbildningsledare är Johanna Arvidsson, procesledare Teknikcollege Västra Småland.

Målgrupp: Lärare med ansvar för studerande på apl/lia

Utbildningen genomförs digitalt 13.00-15.00

Tid och plats

Datum: 30 mars 2023

Anmäl dig här