Teknikcollege lanserar nya digitala stöd

12 januari 2023
Teknikcollege har i dagarna lanserat två nya digitala verktyg som stöd i arbetet med entreprenörskap och innovation på gymnasie– och grundskolenivå.
Bild
Lärare

​​​- IT-stöden kan ge kraft till skolor att börja arbeta mer med innovation och entreprenörskap, säger Jens Carlenfors Linered, projektledare på Teknikcolleges kansli.

Ett av IT-stöden fokuserar på introduktionsfasen i Teknikcolleges modell för innovation och entreprenörskap och riktar sig till Teknikcollegecertifierade utbildningar på gymnasial nivå och till bland annat lärarlag eller lokala styrgrupper som vill komma i gång med ett mer strukturerat arbete med innovation och entreprenörskap.

Det andra stödet riktar sig till grundskolan och innehåller tre moduler: Spillmaterialsuppdrag, Företagsbesök och Framtidskoll.Det första steget är naturligtvis att komma igång, men sen handlar det mycket om att skapa ett innehåll tillsammans med teknik- och industriföretag som möter nuvarande och framtida innovationsbehov. Det betyder tillexempel att Teknikcolleges modell för innovation och entreprenörskap erbjuder en struktur, men det är upp till företag och skola att sätta nivån och relevansen. Handlar innovationsarbetet mer om radikal innovation och den gröna omställningen eller är det kanske inkrementell innovation och ständiga förbättringar som är prioriterat, fortsätter Jens Carlenfors Linered.

Materialen är framtagna inom ramarna för statsbidrag från Skolverket och finns tillgängliga på extranätet Tc-portalen. Den som vill ta del av IT-stöden kan antingen logga in med befintligt konto eller ansöka om ett konto här.