Teknikcollege Dalarna tar med sig framtidens arbetskraft till Avestasamtalen!

2 maj 2022 | Dalarna
Den 4 maj deltar Teknikcollege Dalarna i Avestasamtalen - Avesta kommuns årligen återkommande konferens med fokus på basindustrins framtid där näringsliv, politik, fack och chefer i offentlig sektor möts och utbyter tankar och idéer. Syftet är att samtalen ska bidra till den fortsatta utvecklingen av svensk basindustri inom stål-, skog-, trä- och papper. Teknikcollege medverkar för att lyfta den så viktiga kompetensförsörjningsfrågan i sammanhanget.
Årets tema är ”Framtidens basindustri är grön och digital”
Bild
Avestasamtalen 2022
– Industrin är verkligen en framtidsbransch som ledande av den gröna omställningen men också möjliggörare för all teknisk utveckling i samhället. Den stora utmaningen är kompetensförsörjningen, det är den avgörande faktorn idag. Vi märker ett stort engagemang i vårt arbete med samverkan mellan kommuner, utbildningsanordnare och företag för att säkra framtidens basindustri i Dalarna. Forum som Avestastamtalen utgör viktiga arenor i det arbetet.
Ingrid Saksvik, processledare Teknikcollege Dalarna

Föreläsare på Avestasamtalen i år

Några av föreläsarna på Avestasamtalen 2022
Några av årets föreläsare

Avestasamtalen har som regel gästats av ministrar, svensk basindustris främsta företagsledare men också ledande personer från branschorganisationer, myndigheter och högskola/universitet.

- Att Dalarna är en viktig och prioriterad industriregion även i ett nationellt perspektiv märks inte minst på vidden av föreläsare i år, säger Ingrid Saksvik, Teknikcollege Dalarna.

Årets föreläsare visar på ett brett intresse för frågan och även vikten av Dalarna som industriregion, inte bara som grundsten i samhället i Dalarna utan också ur ett nationellt perspektiv. Bland dem finner vi Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister, Per Hidesten, VD Industriarbetsgivarna, Fredrik Gunnarsson, ansvarig för kompetensförsörjning på Industriarbetsgivarna, Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, och Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande i Avesta.

Gällande industrins utmaning kring kompetensförsörjning medverkar Mia Eriksson, ordförande i industrirådet samt platschef på SSAB och Ingrid Saksvik, regional processledare för Teknikcollege Dalarna för att berätta om utmaningarna och de satsningar på samverkan som nu görs.

Samtliga föreläsare: Föreläsare på Avestasamtalen 2022

Nyckelpersoner för framtidens basindustri i Dalarna

För att kunna utbilda framtidens arbetskraft är den samverkan som sker mellan företagen och skolan inom ramen för Teknikcollege helt avgörande. I årets konferens har Avesta kommun tillsammans med Teknikcollege Dalarna bjudit in representanter från utbildningssidan i regionen. Lärare, rektorer, skolledare och elever har nyckelroller i att ta basindustrin in i framtiden. I år deltar därför 30 representanter från Teknikcollegeanslutna utbildningar runt om i länet i Avestasamtalen.

Mer om Avestasamtalen 2022.