Välkommen till en inspirationsföreläsning om Hållbar kemi och

Tc-Talks Hållbar kemi och grön omställning

Teknikcollege erbjuder en inspirationsföreläsning i ämnet Hållbar kemi och grön omställning. Målgrupp: Alla med intresse av kemi och hållbarhetsfrågor. Fokus pedagogisk personal inom Teknikcollege.

Tid och plats

Datum: 27 februari 2024
Tid: 14:30 - 15:30

Elin Hermansson, programchef Hållbar Kemi
Kemiindustrin i Stenungsund har viljan, kompetensen och innovationerna för att bli klimatneutral. Och industrin vill öka takten i omställningsarbetet. Redan idag pågår flera spännande projekt, men för att snabba på omställningen behöver en del förutsättningar falla på plats. Elin Hermansson, Programchef för Hållbar Kemi, berättar om den viktiga omställningen som är på gång i Stenungsund. Hon lyfter också de hinder som finns för att omställningsprojekten ska kunna realiseras i tid.

Hållbar Kemi är en samverkansorganisation mellan kemiföretagen i Stenungsund (Adesso BioProducts, Borealis, Ineos Inovyn, Linde, Nouryon och Perstorp), Vattenfall samt branschorganisationen IKEM. Samverkan inom Hållbar Kemi syftar till att skapa rätt möjligheter och förutsättningar för att ställa om kemiindustrin till klimatneutralitet. Hållbar Kemi har funnits sedan 2011.

Kompetensbehovet inom kemibranschen

Jessica Sjönell, utbildningspolitisk ansvarig IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Kemiindustrin jobbar aktivt för att bli klimatneutral. Men vilka yrken finns det och hur ser utbildnings- och karriärvägarna ut?  Om detta och företagens kompetensbehov kommer Jessica Sjönell berätta. 

 

Digital föreläsning via Teams

Kontakta Teknikcolleges Johan Ståhl för mer information, johan.stahl@teknikcollege.se