Tc-certifierad rektor

Uppdraget som rektor inom gymnasieskolan är ansvarsfullt och krävande. Som rektor behöver du ta hänsyn till såväl nationell styrning som styrning från egen huvudman. En viktig del är uppdraget att samverka med arbetslivet för att på olika sätt stärka den studerandes utbildning.

Inom Teknikcolleges certifierade utbildningar finns många erfarna rektorer som utvecklat denna samverkan på ett föredömligt sätt. Vi vill att alla rektorer för våra utbildningar ska känna en säkerhet och vara starka i sin samverkan med de lokala samverkansföreta-gen, eftersom ett gott samarbete bidrar till kvalitativa utbildningar som stärker industrins kompetensförsörjning. Teknikcollege har därför tagit fram en utbildning riktad specifikt mot målgruppen rektorer. En utbildning som förklarar och tydliggör de möjligheter som finns när man har en certifierad utbildning inom Teknikcollege. 

Syftet med utbildningen: Säkerställa kontinuitet i ledarskapet för Tc-certifierade utbildningar; Förenkla och underlätta för skolledare; Stärka effektiv samverkan mellan företag och utbildning; Stimulera samverkan mellan skolledare på certifierade utbildningar runt om i landet

Den preliminära planeringen ser ut som följande: 

Modul 1: 4/10 kl. 9.00-16.00 (fysiskt)
Introduktion på RTS kansli i Stockholm

Modul 2:  10/11 kl. 9.00-12.00 (digitalt)
Apl-utveckling för rektorer (Skolverket)

Modul 3: 28/11 kl. 13.00–16.00 (digitalt)
Industrirådets syn på Teknikcolleges roll inom industrins kompetensförsörjning

Modul 4: dec–jan (fysiskt)
Studiebesök på tre industriföretag

Modul 5: feb 2023 (fysiskt)
Avslutningsseminarium på RTS kansli, Stockholm

Tid och plats

Datum: 4 oktober 2022 - 15 februari 2023
Plats: Digitala och fysiska träffar