Sunnerbogymnasiet

Här hittar du information om Sunnerbogymnasiet.

Om skolan

Besöksadress: Axel Roothsgatan 13, 341 41 Ljungby
Stad:
Ljungby
Region:

Program

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får även högskolebehörighet till fler områden.

Inriktning:
Design och produktutveckling

Teknikprogrammets fjärde år

Det fjärde året ger fördjupade kunskaper och arrangeras i samarbete med näringslivet. Utbildningen är såväl teoretisk som praktisk och genomförs både i skolan och ute på företagen. Minst 10 veckor av din studietid består av APL (arbetsplatsförlagt lärande). Efter genomförd utbildning har du som gymnasieingenjör skaffat dig stora möjligheter till jobb direkt eller lagt grunden för att lättare klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Inriktning:
Design och produktutveckling