Föreningsmöte i Borlänge

Struktur och attraktion hand i hand

20 maj 2022 | Dalarna
Vårens föreningsmöte genomfördes i Teknikcollege Dalarna och Borlänge. Med huvudfokus på yrkesprogrammens attraktionskraft där diskussionen utgick från den grundläggande högskolebehörigheten som nästa höst kommer att ingå på gymnasieskolans yrkesprogram.
Bild
Deltagare utanför SSAB
Ingrid, Mats och Bosse
Ingrid Saksvik, Mats Sundstedt och Bosse Lilja.

Föreningsmötet på våren arrangeras som ett lunch till lunch-möte, på en ny ort varje år. I år var det Teknikcollege Dalarna som välkomnade de deltagande processledarna, ordföranden, styrelse och Industrirådsrepresentanter till Haganäs herrgård och drog en sammanfattade bild av regionens senaste år.

– Vi har länge vetat att vi måste ta ett grepp om kompetensförsörjningen i Dalarna. Genom intervjuer och analyser av en massa företag har vi fått statistik per yrkesgrupp och per kommun. Utifrån det har vi fortsatt utvecklingsarbetet och är nästan chockade över engagemanget som vi fått från företagen. Det händer mycket positivt kopplat till industrin här, bland annat Northvolt som får stora rubriker i lokaltidningar. Kul att se att även pressen är positiv till industrin, säger Bosse Lilja från IUC Dalarna.

I föreläsningssalen

Ingrid Saksvik, regional processledare, pratade om vision och mission för Tc Dalarna, samt problematiken med glappet mellan utbildningsplatser och företagens kompetensbehov.

– Just nu är det är spännande tider och som näringsministern sa pågår en industriell eufori i Sverige. Vi har utifrån vår kartläggning av läget i regionen landat i att frågor kring struktur och attraktivitet behöver hållas parallellt och det ska ske genom samverkan, berättade Ingrid Saksvik.

Dag ett i Borlänge innehöll, förutom workshops, diskussioner och information kring den snart återinförda högskolebehörigheten, fördjupande information om regionalt utvecklingsansvariga samt hur företag inom Teknikcollege kan samverka på ett ändamålsenligt sätt.

Under dag två arrangerades ett studiebesök på SSAB i Borlänge. SSAB är den ståltillverkare som är först med fossilfritt stål, bland annat genom HYBRIT-projektet. De har stort fokus på hållbarhet genom återvunnen metall och en tillverkning med låga koldioxidutsläpp.

SSAB i Borlänge
Foto: SSAB

Liksom flera andra industriföretag har de haft tufft att rekrytera i flera år, särskilt inom IT och automation. Deras kompetensutmaningar för morgondagen innebär kompetenser som det inte finns behov av idag, då den enorma teknikomställningen ger nya kompetenskrav, så som dataanalytiker, data stewards samt en mix av kunskap inom automation och IT. För att tillgodose industrins behov av kompetens samarbetar SSAB med Teknikcollege, Industrirådet och ett antal andra aktörer.

Dagen avrundades med en dragning om omställningsstudiestödet, om vilken roll Teknikcollege kan komma att spela framöver.