Strategiskt kompetenscentrum inom Teknikcollege?

20 december 2023
Under det senaste året har en arbetsgrupp inom Industrirådets granskningskommitté för Teknikcollege nyfiket tittat på nya sätt att certifiera. Det är flera frågeställningar som bollats i gruppen och med andra. En av frågorna som kommit upp är hur de utbildningsanordnare som arbetar nära industrin med kortare utbildningar kan vara en tydligare del av en regional infrastruktur inom Teknikcollege.
Bild
Teknikcollegecertifierat kompetenscentra

I dagsläget certifieras utbildningar som är minst 40 veckor långa och som är gymnasium, yrkesvux eller yrkeshögskola. 

– Det finns ett antal utbildningsanordnare som löpande startar nya kortare utbildningar för att möta ett behov från industrin, hur kan vi arbeta närmare tillsammans med dem ute i Teknikcollegeregionerna? säger Josefine Larsson från IF Metall. Vi har märkt att certifikatet spelar stor roll för utbildningsanordnare och styrgrupper ute i landet så vi behöver se över om vi kan certifiera även kortare utbildningar utan att det blir administrativt tungt.

En pilotstudie har därför startats, en studie där begreppet ”strategiskt kompetenscentrum inom Teknikcollege” står som arbetsnamn än så länge. Arbetsgruppen har ställt frågan till ett antal regionala styrgrupper och utbildningsanordnare runt om i landet om de vill vara med i studien för att utröna om det finns ett värde för kompetenscentrumet, den regionala styrgruppen och för företagen att arbeta på ett nytt sätt med certifiering inom Teknikcollege. Först ut att ansöka om att få vara med är Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB. Tillsammans med den regionala styrgruppen i Teknikcollege Östra Småland har de prövat att ansöka, blivit granskade och godkända som pilot som ett ”strategiskt kompetenscentrum inom Teknikcollege”.

– Riktigt kul. Att vara först ut att pröva är spännande men också ett bevis på att vi jobbar på rätt sätt och tänker framåt, säger Emmelia Haglind, Processledare för Teknikcollege i Östra Småland. 

– Det här är så klart riktigt kul och det stärker oss som utbildningsnod och varumärke. Samarbetet och certifieringen möjliggör ett större nätverk och en möjlighet att kunna påverka, fortsätter Joakim Svensson, VD Additivt Teknikcenter.

I pilotstudien granskas och certifieras själva kompetenscentrumet. Fokus ligger på deras egen kvalitetssäkring av sina utbildningar enligt Teknikcolleges åtta kriterier samt hur den regionala styrgruppen i sin tur säkerställer att kriterierna upprätthålls hos kompetenscentrumet. I pilotstudien ges kompetenscentrumet rätt till certifiering av alla av sina utbildningar, oavsett längd och utbildningsform. 

– Teknikcolleges åtta kriterier gäller alltid, det ges det inga undantag för, berättar Henrik Smedmark från Trä och möbelföretagen / Grafiska företagen. Men kan vi underlätta administrativt men ändå upprätthålla kvalitet och där vi ser att det ger ett stort värde för styrgrupp och den här typen av aktör som Additivt Teknikcenter är, då vill vi pröva det. 

Under studien prövas olika kriterier för att kunna vara ett ”strategiskt kompetenscentrum inom Teknikcollege”, ansöknings- och granskningsprocess, värdeskapande för samverkansföretag, med mera. 

Pilotstudien beräknas att fortgå till 2027-06-30. I arbetsgruppen ingår:

Josefine Larsson – IF Metall
Kristine Wiklund – Gröna arbetsgivare
Mats Andersson – Teknikföretagen
Henrik Smedmark – Trä och Möbelföretagen / Grafiska företagen
Peter Stenberg – Teknikcollege Sverige

På fotot från vänster: Peter Stenberg, VD Teknikcollege Sverige, Joakim Svensson, VD Additivt Teknikcenter, Emmelia Haglind, Processledare för Teknikcollege i Östra Småland.