Strategisk kompetensförsörjning 29 mars

Strategisk kompetensförsörjning innebär att koppla kompetensutveckling till mål och omvärld så att man på ett effektivt sätt kan planera för den kompetens som behövs för att nå företagets mål. Hur kan vi jobba för att möta framtiden med rätt kompetens? Hur utvecklar och attrahera vi nya och befintliga medarbetare? Hur skapar vi lärande i organisationen?

Utbildningen ger dig metoder och verktyg för att arbeta strategiskt och strukturerat med kompetensfrågor utifrån mål och visioner. Syftet med utbildningen är att ni som möter företagen ska få en förståelse för hur företagen behöver tänka för att de ska kunna följa med i den snabba utveckling som råder. Målet är att den nya kunskapen ska bidra till intressanta och givande dialoger kring framtidens kompetensförsörjning.

Utbildningsledare är Birgitta Lennermo och Nasim Oveissi från TEK Kompetens.

Målgrupp: Pedagoger som samverkar med företag (ex apl-samordnare, karaktärsämneslärare, programsamordnare/utvecklare, lokal processledare).

Utbildningen genomförs digitalt 13.00-16.00

Tid och plats

Datum: 29 mars 2023

Anmäl dig här