Stort intresse för handledarutbildning

Stort intresse för handledarutbildning!

28 april 2023 | Sydost
Teknikcollege Sydost genomförde den 18 april handledarutbildning i Olofström. Totalt deltog 26 st deltagare från 5 olika företag. Företagen som deltog var Evomatic, Holtab, Alfa Laval, Holje El och Volvo Cars.
Bild
Deltagare handledarutbildning

Fredrik Gummesson Processledare Teknikcollege:

Riktigt glädjande att gensvaret har varit så stort. Vi har efter pandemin haft lite utmaningar att kunna genomföra utbildningarna som är en viktig del för att skapa en så kvalitativ praktik som möjligt.

Andreas Nilsson och Hanna Cederholm

Andreas Nilsson Evomatic:

Vad tar du med dig från utbildningen?

Konkreta tips hur vi kan utforma vår APL på företaget. Viktig för framtiden, företaget har stor utmaning att hitta personal och det är inspirerande att vara en del i en utbildning av framtida medarbetare.

Hanna Cederholm Alfa Laval Ronneby:

Kommer ni göra några förändringar på företaget efter att ni har genomgått utbildningen?

Vi kommer att använda det vi har lärt oss i handledarutbildningen i introduktion av nyanställda men även för att utveckla vårt APL arbete. Alfa Laval i Ronneby har anställt in över 100 personer på kort tid vilket är en utmaning. Genom utbildningen är vi bättre rustade i mottagandet av både anställda och elever som ska göra sin praktik hos oss.

Vilken är den största utmaningen med att ta emot APL/LIA elever?

Hitta tid att för att göra det på ett bra sätt. Handlar om prioritera från ledningen på företaget.

Andreas Nilsson Evomatic:

Roligt och inspirerande att få vara en del i ett samarbete med skolan. Nyckeln till framtida medarbatare avslutar Andreas från Evomatic.

Teknikcolleges handledarutbildning är framtagen för handledning av studerande inom producerande företag. Innehållet kan med fördel även användas för introduktion till nyanställda. Deltagarna får verktyg för att höja kvaliteten på det arbetsplatsförlagda lärandet och säkra den framtida kompetensförsörjning. 

Teknikcollege Sydost genomför handledarutbildning löpande. Utbildningen i Olofström var det tredje tillfället under 2023.