Tid med branschen i Södra Vätterbygden

RISE i Jönköping berättar om gjutprocessen och exempel på yrken och karriärvägar i gjuteribranschen

Marie Fredriksson arbetar på RISE i Jönköping och är en av representanterna i Teknikcollege Södra Vätterbygdens regionala styrgrupp. Marie och hennes kollega Andreas presenterade RISE verksamhet som forskningsinstitut och uppdraget från regeringen att arbeta för en hållbar tillväxt i Sverige för studerande, lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare vid en digital uppstart av samverkan i Södra Vätterbygden av vårterminen 2022.
Bild
RISE gjutning tcsv

I uppdraget ingår att stärka näringslivets konkurrenskraft och att tillsammans med industrin ta fram lösningar för att möta utmaningar som exempelvis klimatomställningen. Vi hjälper också industrin med olika slags konsultuppdrag, berättar Marie.

På enheten komponentgjutning arbetar man med metallgjutning i olika material som stål, järn, aluminium och olika superlegeringar, som ofta används inom flyg och rymd. RISE utreder exempelvis varför någon del i en bil gått sönder och vad man kan göra för att förhindra att det händer igen. I en bil finns mängder av gjutna produkter. Överallt runt omkring oss finns gjutna komponenter, det är en stor bransch. RISE samarbetar med många olika företag, bl a Husqvarna som har ett eget gjuteri, förklarar Marie.

Marie Fredriksson RISE

Andreas Lindberg Pruth arbetar som forskningstekniker och är ansvarig för forskningsgjuteriet i Jönköping

Andreas Lindberg RISE tcsv

Andreas berättade om samarbeten med många företag kring gjutningsförsök, som ofta är ett roligt jobb men en stor process med olika förberedelser som behöver göras där många kollegor med olika kompetenser samarbetar. I forskningsgjuteriet finns möjlighet att gjuta aluminium, järn, stål och rödgods.

Vi jobbar med digitalisering, att hitta mer data i våra gjutförsök. Topologiopitmering, CAD-ritning och hållfasthetsberäkningar ligger till grund för försöket. Genom att göra simuleringar av gjutningen och hur metallen kommer att stelna och vart i detaljen det finns risk för defekter kan man upptäcka risker och förbättra detaljen. Genom att utveckla och förbättra CAD-ritningen får man så småningom en detalj som är redo att gjutas i sandformar.  Nu för tiden finns sandformar som man skriver ut i sandskrivare. Det finns stora möjligheter att gjuta olika saker i olika storlekar. Vi kan pussla ihop stora formar här. Vi har gjort gjutgods som har varit ett par meter i diameter. Som en avslutande utvärdering scannas gjutkomponenten för att se så att detaljen matchar CAD-ritningen och förväntningarna, berättar Anderas.

Marie berättade också om sin väg från naturvetenskapligt program på gymnasiet via studier till maskiningenjör vid Jönköpings Tekniska Högskola där hon bl a gjorde ett examensarbete om att gjuta i aluminium. Marie har haft olika yrken i karriären bl a forskningsingenjör, teknikplattformsledare olika arbeten under karriären till den tjänst hon har idag som enhetschef för en enhet inom RISE som kallas komponentgjutning. Inom gjuteribranschen som finns över hela Sverige finns en stor efterfrågan på produktionspersonal med industritekniska bakgrund och det är svårt att hitta medarbetare att rekrytera. Några exempel på yrken i branschen är tekniker, konstruktörer, beräkningsingenjörer, miljöexperter, projektledare. Det är en framåtsträvande bransch, avslutar Marie.

Andreas gav också exempel på samverkan med utbildning. Ett tidigare samarbete med bl a Erik Dahlbergsgymnasiet där en uppskattad halvdags praktik erbjöds studerande. Under detta tillfälle fick eleverna ta del av alla delar i gjutprocessen och resultatet blev en ”gjutgubbe”.

 

För dig som är nyfiken på att få veta mer om gjutprocessen kommer här några länktips som tar dig vidare:

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/greta-gjutna-produkter-med-resurseffektiv-tillverkning-och-affarsmodeller

https://www.gjuteriforeningen.se/gjuteriindustrin/kort-om-gjuteriindustrin/

https://lighter.nu/sv

https://www.gjuteriforeningen.se/vaara-aktiviteter/forskning/casting-innovation-centre/

https://www.nyteknik.se/premium/anrika-gjuteriet-bruzaholms-bruk-blir-fossilfritt-och-utreder-egen-elproduktion-7023473

https://www.nyteknik.se/premium/svenska-gjuterierna-ska-bli-fossilfria-men-hur-7010742

https://www.gjuteriforeningen.se/media/172884/Strategisk-forskningsagenda-2013-2030.pdf

Teknikcollege arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling på olika sätt. Vi arbetar för ökad attraktion för utbildningar som leder till jobb nom tillverkningsindustrin och teknikbranschen, ökad kvalitet i utbildningar och stärkt regional samverkan. 

Kontakta gärna processledare Malin Blomqvist i Teknikcollege Södra Vätterbygden om du vill veta mer om samverkan inom Teknikcollege.

RISE logotyp