Rikskonferensen 2022

Välkommen till Teknikcolleges rikskonferens 2022! Som vanligt är vi i en ny stad och i år är vi i det händelserika Teknikcollege Norrbotten och Luleå. Utöver seminarier, paneldebatt och en spännande huvudtalare är en nyhet för årets konferens ett lunch-till-lunch-upplägg som vi hoppas ska kunna ge ännu fler möjligheter till erfarenhetsutbyte och inspiration. Vi arrangerar även en gemensam middag ihop med tema kompetensförsörjning, som är valbar i anmälningsformuläret.

Tid och plats

Datum: 15 - 16 november 2022
Tid: 12:00 - 13:00
Plats: Kulturens hus Luleå, Skeppsbrogatan 17 ,972 31 Luleå
Glödlampa och grönska

Årets konferenstema är Energi in – energi ut med grunden i Sveriges pågående energiomställning men framför allt den energi som konceptet Teknikcollege ger svensk industri. Teknikcollege drivs av energi, engagemang och ihärdighet. Bränslet in i Teknikcollege i form av nya studerande på våra certifierade utbildningar skapar sedan god energi ute på arbetsmarknaden i form av rätt och efterfrågad kompetens.

Anmäl dig här >>