Vi utvecklar samverkan på lång sikt inom Södra Vätterbygdens fyra kommuner

Regionalt styrgruppsmöte Teknikcollege Södra Vätterbygden

Särskild kallelse till detta möte. Sammankallande är reg ordförande. Förra mötet hölls 20 juni.

Tid och plats

Datum: 27 september 2022
Tid: 14:00 - 17:00