Särskild kallelse till detta möte.

Regionalt styrgruppsmöte Södra Vätterbygden

Vi samlas till regionalt möte för kvartal 2.

Tid och plats

Datum: 17 maj 2022
Tid: 14:00