Premiär för nätverk med ambitioner

30 november 2021 | Skåne
November bjöd på premiär för ett nätverk i nordvästra Skåne när ett 20-tal yrkesverksamma, pedagoger och elever på Filbornaskolan i Helsingborg träffades för för gemensamt lärande och nätverkande – för dagen med huvudfokus på svetsning. Fredrik johansson från Technogarden är en av initiativtagarna:

- Vi ser ett behov av nätverk mellan utbildningssidan och tillverkningsindustrin. Filborna är en bra skola, här finns kunniga pedagoger som hänger med i den tekniska utvecklingen, och därtill modern utrustning. Därför är Filborna också en naturlig arena för ett sådant nätverk.
Nystartat nätverk i Helsingborg

Träffen innehöll bland annat en dragning av Thomas Trygg från Trygg Inspection och diskussioner kring nya standarder och krav för kvalitetssäkring. Problemlösning kring skarpa case där deltagarna fick pitcha in med sin expertis hanns också med.

- Till en början siktar vi på en nätverksträff per kvartal, berättar Fredrik, och då med olika teman som speglar Filbornaskolans utbud. Vår förhoppning är att detta kan bli starten till ett kompetensnav med lokal anknytning, dit elever men också företag kan vända sig för fortbildning.

Även fortsättningsvis bjuder man in en mix av yrkesverksamma, lärare och elever.

- Vi behöver visa upp produktionsteknik för tjejer och killar i utbildning, och hitta moment i verkligheten som kan kopplas till skolans kurser. De här nätverksträffarna blir också en möjlighet för eleverna att träffa potentiella arbetsgivare och vice versa.

 

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på vad som är på gång till nästa nätverksträff, eller kanske delta själv? Kontakta Fredrik Johansson på Technogarden eller Anders Davidsson, lärare på Filbornaskolan för att veta mer!