Olivia Harlin gick från Teknikcollege till årets tech-tjej 2022

23 maj 2022 | Norrbotten
Vi mötte upp Olivia på ett café i Umeå och fick en pratstund med henne för att höra hur hon ser tillbaka på sin gymnasietid, hur vägen lett henne dit hon är idag och hur hon ser på framtiden.
Bild
Olivia Harlin
Foto Oliva Microsoft
Foto: Microsoft

Vad hos dig och det du gjort har lett fram till att du blivit årets Tech-tjej?

- Jag tror att det till stor del beror på min envishet i kombination med min målmedvetenhet. Ända sedan jag var väldigt ung så har jag alltid gjort det jag själv vill oavsett farhågor eller vad andra har tyckt. Genom olika engagemang så har jag dessutom försökt att arbeta aktivt för en teknik bransch med mer mångfald. Man skulle kunna säga att jag alltid försökt vara den teknikförebild jag själv saknat som ung.

Vad gjorde att du valde Teknikprogrammet som gymnasieutbildning med inriktningen information och medieteknik? 

- När jag var ca 12 år startade jag min första blogg och kom i kontakt med kod för första gången. Då insåg jag varken att det var teknik eller något jag skulle kunna jobba med i framtiden. Det var mina föräldrar som fick mig att inse att det är något som lärs ut på Teknikprogrammet och något jag skulle kunna syssla med i framtiden. Personligen tycker jag att det är synd att det var mina föräldrar som var tvungen att tala om det för mig. Jag hade önskat att högstadieelever fick en bättre insyn i vad teknik faktiskt är via skolan. För mig var teknikämnet i princip samma som träslöjd vilket inte alls varit representativt för allt som jag gjort inom teknik därefter.  

Vad tror du att teknikutvecklingen i samhället i stort har betytt för dig och ditt teknikintresse?

-  Jag är övertygad om att teknikutvecklingen har spelat en mycket stor roll för mitt intresse. I den värld vi lever idag finns teknik överallt, då blir det också så mycket viktigare att tekniken kan användas av alla. Användarvänlighet implicerar inkludering. Det kan exempelvis handla om att alla ska kunna köpa en bussbiljett i lokaltrafikens app eller kunna betala sina bankräkningar digitalt, oberoende av ålder, funktionsvariationer eller liknande. Eftersom det är just detta jag valt att vidareutbilda mig inom så vet jag att dagens teknikutveckling varit viktig för att jag fortsatt att intressera mig för teknik. Att tekniken konstant förändras är dessutom något av det som gör det så spännande. Det kommer hela tiden nya verktyg och metoder, vilket gör att det alltid finns något nytt att lära sig. 

Vad har åren på gymnasieutbildningen i Luleå betytt för dig?

- Mina år på Teknikprogrammet har betytt jättemycket! Att jag som 15-åring vågade ta beslutet att välja Teknikprogrammet trots att alla mina kompisar hade andra gymnasieutbildningar i sikte har fått mig att våga ta många andra läskiga beslut därefter, som att flytta till Umeå och fortsätta plugga direkt efter studenten. Att jag dessutom var den enda tjejen i min inriktningsklass för informations- och mediateknik var det som fick mig att brinna för att få in fler tjejer till Teknikprogrammet.

Vad har Teknikcollege betytt för dig?

- Jättemycket! Teknikcollege har varit en stor drivande faktor i att jag fortsatt intressera mig för teknik men också för att jag fick upp ögonen för just IT och programmering. Det har dessutom varit en trygghet att veta att teknikcollege finns för att se till att utbildningen håller sin kvalitét.

"Förutom att teknik är otroligt roligt så är det en framtidsbransch med otroligt många möjligheter och bra löner, något jag vill att fler ska upptäcka"
Årets Tech-tjej
Olivia Harlin Mitt val din framtid
Foto: Luleå Fotograferna Mitt val- Din framtid

Hur såg ditt engagemang i Teknikcollege ut, exempel?

- Det har kommit lite efteråt, när man är i ”bubblan” är det fokus på studier och att passa in. Jag gjorde ett gymnasiearbete med temat ”Kvinnor och teknik” och insåg hur illa det såg ut i branschen. Framför allt gällande hur få kvinnor som fanns i den. För att försöka bidra till att locka fler tjejer till teknik så medverkade jag i en fotoutställning som Teknikcollege tog fram som hette, Mitt val – Din framtid. Målet med den utställningen var att vi tjejer som valt tekniska och industriella utbildningar på gymnasiet skulle visa och berätta om hur vi upplevde utbildningarna och varför vi tyckte att vi gjort rätt val.

Du var 1 av de 21 tjejer som ingick i kampanjen ”Mitt val – din framtid” under ditt 3:e år på gymnasiet. I filmen ger du rådet till de yngre tjejer som funderar på att söka teknik att gå på de öppet hus och teknikdagar som de får chansen till då det var det som fick dig att få upp ögonen för teknikprogrammet. Är det fortfarande dit råd?

Det är ett bra råd som jag fortfarande står fast vid. Däremot skulle jag också vilja komma med några nya råd. Mitt råd till yngre tjejer som ska göra sina gymnasieval är att våga prova! Det är värre att ta den trygga vägen för att sedan ångra att man inte vågade prova det man egentligen var nyfiken på. Till de tjejer som redan går teknikprogrammet vill jag ge rådet att söka sig till någon eller flera av de olika föreningar och engagemang som finns till för teknikintresserade tjejer. Detta var något jag själv upptäckte först på universitetet, men som har gett mig otroligt mycket inspiration, driv, goda vänner och värdefulla kontakter.

Vad anser du är Teknikcollege viktigaste uppgift?

- Enligt mig är Teknikcollege viktigaste ansvar kvalitetscertifieringen där en av uppgifterna är att se till att utbildningarna håller måttet och lever upp till de standarder som de ska ha. Sedan tycker jag också att Teknikcollege har en viktig roll att ”spegla” teknikprogrammet på ett sätt som lockar alla typer av människor.

Enligt arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen var endast 18,3 procent av dem som sökte till teknikprogrammet på gymnasiet under läsår 2021/2022 tjejer. Hur ser du att utbildningen ska göras attraktivare för tjejer?

- Jag tror att många tjejer väljer bort Teknikprogrammet på grund av rädslan att vara ensam eller en av väldigt få tjejer. Just därför tror jag det är extra viktigt att skolorna visar upp en variation av människor i den reklam som görs och i det material som används för att visa upp Teknikprogrammet, exempelvis genom initiativ som ”Mitt val – din framtid”.

Som jag nämnt tidigare är det också viktigt att visa på bredden av teknik vilket jag tror kan göras genom att presentera de olika inriktningarna på ett tydligare och mer ingående sätt. Många vet nog inte att man kan syssla med saker som design eller arkitektur på Teknikprogrammet, på samma sätt som att många inte vet att du kan välja bort svetsning eller kodning om du inte är intresserad av just det.

Vad är det som lockar dig i Tech-branschen?

- Framför allt det kreativa tänkandet kring att hitta smarta lösningar på kluriga problem. Det finns dessutom alltid något nytt att lära sig och nya utmaningar att ta sig ann, vilket gör att den ena dagen sällan är den andra lik. Förutom att teknik är otroligt roligt så är det en framtidsbransch med otroligt många möjligheter och bra löner, något jag vill att fler ska upptäcka.

Hur kan du bidra till att fler tjejer upptäcker karriärmöjligheterna och därmed väljer en tekniks utbildning på gymnasiet?

- En viktig del i att fler tjejer faktiskt ska överväga en teknikutbildning är att få dem att känna samhörighet med människorna i branschen. Därför tycker jag det är viktigt att som tjej i en mansdominerande bransch medverka i olika tech-sammanhang. Jag tror att det är genom att synas, höras och öppet visa upp sitt teknikintresse som man kan vara en förebild och påverka andra tjejer att se teknik som en bransch för dom.
Jag var tidigare engagerad i föreningen ”Pepp” där jag satt med i projektgruppen för ett mentorskapsprogram som går ut på att teknikintresserade gymnasietjejer paras ihop med universitetstjejer som läser tekniska utbildningar. Jag har även under många år jobbat extra på Teknikens hus i Luleå där jag fick vara med och uppmuntra till ett tidigt teknikintresse genom att bland annat undervisa i programmering för barn. Något jag insåg av dessa två engagemang är hur många som hinner tappa sitt teknikintresse från att de är väldigt små till dess att de börjar på gymnasiet. Det fick mig att förstå att jag främst vill jobba mot högstadieelever eftersom jag tror att det är där man kan göra störst skillnad. I framtiden vore det jättekul att besöka högstadieskolor och få berätta om möjligheterna med tekniska utbildningar.

Finns det något som du skulle vilja hälsa till rektorer, lärare samt studie- och yrkesvägledare i Norrbotten?

- Först och främst skulle jag vilja tacka alla fantastiska lärare och rektorer jag haft genom åren. Ett extra tack till Anna Nilsson, Camilla Waara, Mia Sörblom Groth, Emma Eriksson och Danne Sandberg. Jag vill också ge Norrbottens rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare en påminnelse om vikten att låta elever vara nyfikna, prova på, försöka men också misslyckas. Jag tror det är viktigt att visa unga att resultat inte är allt. Resan och processen är också värdefull och ibland kan ett misslyckande vara den största vinsten.