Ny yrkesutgång inom automation

16 september 2021
Efterfrågan på automationstekniker är stor inom flera branscher och behovet förväntas öka ytterligare. Utmaningen kring den stora efterfrågan av automationstekniker delas av hela industrin, i allt från livsmedelsproducenter till gruvindustrin.

Tre blir till en

Möjliggjort genom programrådet för el- och energiprogrammet

Trots ett stort behov läser få elever automationsinriktningen. Skolverkets statistik visar att ytterst få skolor erbjuder någon av dagens tre rekommenderade yrkesutgångar i sin helhet; automation fastighet, automation process och automation industri. Vidare syns att de kurser som efterfrågas av exempelvis processindustrin i stort inte skiljer sig från de som efterfrågas från övriga industri- och teknikföretag.

Skolverket har nu gjort om det här inom ramen för det nationella programrådet för el- och energiprogrammet, där de har jobbat fram en ny rekommenderad yrkesutgång inom automation. I programrådet sitter bland andra Frida Andersson, expert inom kompetensförsörjning på Teknikföretagen och Jesper Hedin Hirasawa, ansvarig kompetensförsörjning på Industriarbetsgivarna, båda tillika representanter inom Teknikcollege granskningskommitté.

– Med vårt arbete hoppas vi modernisera utgången samt skapa ökad tydlighet för skolorna med förhoppning att fler ska välja att ge den rekommenderade yrkesutgången. Utgången kan också fungera som inspiration för yrkesvux, säger Frida Andersson.

Företagen efterfrågar kompetensen

Kurserna är utvalda baserat på efterfrågan från företag, idag med syftet att skapa en bred funktionell utbildning. Den föreslagna yrkesutgången har förankrats inom såväl gymnasieskolor, industri- och teknikföretag, samt fack och arbetsgivarrepresentanter från både industri och installatörsbranschen. 

– Vi vill rikta ett stort tack till de Teknikcollegeskolor som varit med i arbetet med att få till ett bra program. Det är väldigt viktigt för våra företag, tackar Jesper Hedin Hirasawa.

Statistik för de kurser som ingår i yrkesutgångarna

Inriktningen automation hade 423 elever, nedan exempel på kurser som ingår i yrkesutgångarna och antal elever. (Från kursbetyg avgångselever 2018/2019).

Yrkesutgången automation fastighet:

Industriell informationsteknik 90 elever
Elkraftteknik 422 elever
Fastighetsautomation 1 218 elever
Fastighetsautomation 2 38 elever
Processmätteknik 25 elever
Processreglering 47 elever

Yrkesutgång automation industri:

Industriell informationsteknik 90 elever
Underhåll-mekatronik 51 elever
Elmotordrivsystem 92 elever
Industriautomation 262 elever
Mekatronik 279 elever

Yrkesutgång automation process:

Industriell informationsteknik 90 elever
Elkraftteknik 422 elever
Processdatorsystem 15 elever
Processmätteknik 125 elever
Processmätteknik 20 elever
Processreglering 47 elever