Ny yrkesutbildning startar som pilotverksamhet

Ny yrkesutbildning ska ge fler möjlighet att arbeta inom industrin

13 maj 2024
300 000 medarbetare kommer att behöva rekryteras till industrin de närmaste tre åren. De alarmerande siffrorna presenterade Industrirådet i en rapport för en tid sedan. Som en del i arbetet med att fylla kompetensbehovet inom industrin startar nu en pilotverksamhet med en ny nationell yrkesutbildning (NY).
Bild
Kvinna i industrin
Skogsmaskin inom industrin

NY är en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå som ska underlätta för vuxna att ”växla yrke”. Industriteknik, skogsmaskinförare och el och energi är några utbildningsområden som kommer att vara aktuella inledningsvis, vilket gynnar industrin som är i stort behov av arbetskraft med rätt kompetens.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har tidigare fått regeringsuppdraget att förbereda införandet av pilotverksamheten. De har under våren beviljat ett flertal ansökningar från utbildningsanordnare. Det innebär att de första utbildningarna kommer att starta redan till hösten. 

Alla yrkesutbildningar mot industrin är viktiga och NY blir ytterligare ett led i att säkra industrins kompetensförsörjning. Vi ser fram emot att höra om Teknikcollegeregionernas erfarenheter av den nya utbildningsformen, säger Rickard Bäck, tf vd och kvalitetssamordnare för Teknikcollege.

Pilotverksamheten NY är tänkt att pågå under 2024–2026.