Nordenbergsskolan

Här hittar du mer information om Nordenbergsskolan

Om skolan

Besöksadress: Rydénvägen 1, 293 33 Olofström
Stad:
Olofström
Region:

Program

El- och energiprogrammet

Automationsutbildning är för dig som vill arbeta med framtidens teknik, moderna maskiner och utrustningar som har avancerade styrsystem. Utbildning i automation ger dig stora möjligheter att välja yrkesbana och en stor arbetsmarknad öppnar sig både i Sverige och övriga världen.

Inriktning:
Automation

Industritekniska programmet

Hos oss får du lära dig att leda och övervaka större process. Vi erbjuder certifikat för både svetsning och Heta arbeten. Du får styra datoriserade maskiner och du får lära dig produktionsplanering. Allt börjar redan i årskurs ett då du får en egen dator och ett helt utbildningsteam med stor erfarenhet av internationell såväl som nationell industri. I vårt utbildningsteam är vi fokuserade på processtänkande, anställningsbarhet, entreprenörskap, men framför allt på dig!

Inriktning:
Produkt- och maskinteknik, Svetsteknik

Teknikprogrammet

Undervisningen på Teknikprogrammet varvar till stor del teori och praktik. Du jobbar ofta i projektform och företagande och entreprenörskap är en viktig del i processen från idé till färdig produkt. Utbildningen utvecklar dina kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den fokuserar på teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Här läser du fysik, kemi och matematik med speciell vikt lagd vid tekniska processer.

Inriktning:
Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Teknikvetenskap

Fordon- och transportprogrammet

Utbildning i personbilsteknik ger dig grunderna för att arbeta som mekaniker med service, underhåll och reparationer av personbilar. Här finns inslag av både teoretiska och praktiska övningar som felsökning och problemlösning.

Inriktning:
Personbil

TE4 Gymnasieingenjör

Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till elever som vill gå ett år till inom gymnasieskolan för att få en utbildning som ger mycket stora möjligheter att få ett jobb direkt. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Inriktning:
Design och produktutveckling