Nominera till Årets samverkanspris!

15 september 2021

Kategori: Handledare

Priset syftar till att sprida information om nya arbetssätt och goda exempel som kan inspirerar och utveckla handledarrollen.

Skicka in en beskrivning av handledarens roll. Nomineringen bedöms efter nedanstående kriterier. Företag, lokal/regional styrgrupp, processledare eller handledare är exempel på vem/vilka som kan nominera. 

 • Hur handledaren är en god ambassadör för sitt yrke och sin arbetsplats.
 • Hur handledaren skapar en kreativ och stimulerade lärmiljö/arbetsmiljö.
 • Hur handledaren arbetar tillsammans med ansvarig lärare för att säkerställa kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet.
 • Vilken utbildningen och stöd handledaren har för sitt uppdrag.

Kategori: Lärarlag

Priset syftar till att sprida information om nya arbetssätt och goda exempel som kan inspirera fler lärarlag och utbildningsanordnare att utveckla sitt arbete inom Teknikcollege.

Skicka in en beskrivning av hur lärarlaget arbetar. Nomineringen bedöms efter nedanstående kriterier. Lärarlag, skolledare eller processledare är exempel på vem/vilka som kan nominera.

 • Hur lärarlagets engagemang har bidragit till ökad kontakt mellan skola och näringsliv.
 • Hur lärarlaget skapat engagemang kring teknik och industrifrågor.
 • Hur lärarlaget ökat de studerandes förutsättningar för en framtida industrikarriär och bidragit till att förbättra förutsättningarna för att öka de studerandes studieresultat.
 • Lärarlagets förmåga att inspirera och vägleda eleverna, till exempel vid studiebesök, projektarbeten, apl, i Blixtlåset och i UF-företagande.
 • Arbetslagets förmåga att på ett framgångsrikt sätt arbeta ämnesintegrerat.

Kategori: Samverkansföretag

Priset syftar till att sprida information om nya arbetssätt och goda exempel som kan inspirera fler företag att utveckla sitt arbete med strategisk kompetensförsörjning inom Teknikcollege.

Skicka in en beskrivning av hur ett (1) företag arbetar. Nomineringen bedöms efter nedanstående kriterier. Ett företag, processledare eller lokal/regional styrgrupp är exempel på vem/vilka som kan nominera. Kom ihåg att skriva kontaktuppgifter till en person i det nominerade samverkansföretaget.

 • Hur företaget genom samverkan inom Teknikcollege bidragit till handlingsplanens/kriteriernas måluppfyllelse.
 • Hur företaget genom samverkan inom Teknikcollege upplever att samverkan skapar värden för sin egen kompetensförsörjning.

Kom ihåg att skriva kontaktuppgifter till företaget, handledaren eller lärarlaget som ni nominerar.
Sista dag för att skicka in nomineringar är fredag den 22 oktober.

Sara Bondarevsky
Sara Bondarevsky
Kommunikatör
sara.bondarevsky@teknikcollege.se
0705757529
Skicka dina nomineringar till Sara.