Fokus detta tillfälle: SYV på grundskolor och certifierade TC-utbildningar

Nätverksträff ansvariga TC- lärare industritekniska programmet i Jönköpings län

Digitalt via teams-länk. Inbjudan och mer information kommer att skickas ut i augusti av processledare i TC Västra Småland, Johanna Arvidsson.

Tid och plats

Datum: 5 september 2022
Tid: 15:00 - 16:30