Synliggör samverkan inom Teknikcollege

Nationell kampanjdag för Teknikcollege

Nationell Kampanjdag för Teknikcollege, uppmärksammas även lokalt i verksamheterna på certifierade utbildningar för studerande och på företagen kan med fördel samverkan lyftas fram denna dag.

Tid och plats

Datum: 6 oktober 2022