Luleå gymnasieskola

Här hittar du information om Luleå gymnasieskola.

Om skolan

Besöksadress: Repslagargatan 4, 972 39 Luleå
Stad:
Luleå
Region:

Program

Industritekniska programmet

Det finns många spännande arbeten att sikta på. Exempelvis underhållsmekaniker, maskinoperatör, montör, svetsare, CNC-operatör eller -programmerare, verktygsmakare. Vi erbjuder kurser så att du kan erhålla grundläggande behörighet för vidare studier på ex yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Inriktning:
Svetsteknik

Teknikprogrammet

Du kan läsa vidare till högskole- eller civilingenjör eller annat som du är intresserad av inom teknikområdet. Du kan även läsa till gymnasieingenjör under ett fjärde år (TE4). I Luleå erbjuder vi inriktningen samhällsbyggande, byggproduktionsledare. Samhällsplanering och satellitbaserade informationssystem hör till det som du, med din utbildning, kan arbeta med i framtiden. Du som gått teknikprogrammet kan söka ditt framtida yrke inom alla områden som har med teknik och människa att göra.

Inriktning:
Informations- och medieteknik, Produktionsteknik, Samhällsbyggnad och miljö

TE4 Gymnasieingenjör

Tänkbara yrken efter utbildningen: Samordnare för husproduktion, Planritare, Projektör, Ar­betsledare och Kvalitets- och miljösamordnare. Exempel på samarbetspartners: Skanska, PEAB, MAF, Svergies Byggindustrier, NCC, HÖ Allbygg AB, Luleå kommun, Sweco, Berggren Bergman, Trafikverket och WSP.

Inriktning:
Samhällsbyggnad