Luleå gymnasieskola

Här hittar du information om Luleå gymnasieskola.

Om skolan

Besöksadress: Repslagargatan 4, 972 39 Luleå
Stad:
Luleå
Region:

Program

Industritekniska programmet

Det finns många spännande arbeten att sikta på. Exempelvis underhållsmekaniker, maskinoperatör, montör, svetsare, CNC-operatör eller -programmerare, verktygsmakare. Vi har breddat inriktningen svetsteknik så att du som elever får kunskaper inom såväl svets, underhåll och CNC. Vi erbjuder kurser så att du kan erhålla grundläggande behörighet för vidare studier på ex yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Inriktning:
Svetsteknik

Teknikprogrammet

Du kan läsa vidare till högskole- eller civilingenjör eller annat som du är intresserad av inom teknikområdet. Du kan även läsa till gymnasieingenjör under ett fjärde år (TE4). I Luleå erbjuder vi inriktningen samhällsbyggande, byggproduktionsledare. Samhällsplanering och satellitbaserade informationssystem hör till det som du, med din utbildning, kan arbeta med i framtiden. Du som gått teknikprogrammet kan söka ditt framtida yrke inom alla områden som har med teknik och människa att göra.

Inriktning:
Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Produktionsteknik, Samhällsbyggnad och miljö

TE4 Gymnasieingenjör

Tänkbara yrken efter utbildningen: Samordnare för husproduktion, Planritare, Projektör, Ar­betsledare och Kvalitets- och miljösamordnare. Exempel på samarbetspartners: Skanska, PEAB, MAF, Svergies Byggindustrier, NCC, HÖ Allbygg AB, Luleå kommun, Sweco, Berggren Bergman, Trafikverket och WSP.

Inriktning:
Samhällsbyggnad