Vi utvecklar samverkan skola-arbetsliv och arbetlivets medverkan i utbildningarna

Lokala styrgruppsmöten i Vaggeryd och Jönköping, planering inför öppet Hus mm

Särskild inbjudan till detta styrgruppsmöte på lokal nivå, planering inför samverkan och aktiviteter i kvartal 3 och 4, exempelvis Introduktion för nya studerande i början av höstterminen, nationella kampanjdagen 6 oktober, Öppet Hus på skolorna i november mm . Mötet sammankallas utav lokal ordförande. Se vårt regionala årshjul.

Tid och plats

Datum: 14 september 2022
Tid: 14:30 - 17:00