Lokal styrgrupp Avesta

Lokalt styrgruppsmöte

Tid och plats

Datum: 18 april 2024
Tid: 14:00 - 16:00
Plats: Teknikprogrammets lokaler Karlfeldtgymnasiet ,Avesta