Ledningssystem

För att kunna föra bra samtal med samverkansföretag behöver man kunna grunderna i strategisk kompetensförsörjning och ledningssystem. Det är kunnande och terminologi som är självklar för företagen, men inte alltid för pedagogerna. Kunskap i ledningssystem gör även att vi kan ställa bättre och skarpare frågor till företagen för att identifiera deras behov och anpassa samverkan och undervisning därefter. I utbildningen kommer vi att gå igenom de vanligaste ledningssystem hos våra producerande företag.

Utbildningsledare är Johan Sund från Ramboll. Han har lång erfarenhet av att utbilda i ledningssystem och hur det kan kopplas till kompetensförsörjning.

Utbildningen genomförs digitalt 23 januari 2023 13.00-16.00

Tid och plats

Datum: 23 januari 2023
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Digitalt