LEAN-spel 10 mars

Kunskaper i LEAN är efterfrågade av våra svenska industriföretag. Det är likaså ett viktigt inslag på våra teknik- och industriutbildningar. Att som lärare ha god kunskap om LEAN är nyckeln till en framgångsrik undervisning tillsammans med eleverna. En metod att använda sig av är att spela LEAN-spel. Utbildningen vänder sig till dig som vill öka dina kunskaper i LEAN för att kunna använda detta i din undervisning. Under utbildningen får du spela LEAN-spel tillsammans i en grupp med en certifierade LEAN-spelledare.

Utbildningsledare är Günter Sand från Göteborgs Tekniska College. Günter har lång erfarenhet av förbättringsarbete och som LEAN-coach. Han undervisar även på GTC.

Målgrupp: Lärare på industrirelevant utbildning

Utbildningen genomförs fysiskt i Göteborg 09.00-16.00

Tid och plats

Datum: 10 mars 2023