Komprimerat praoevent i Ödeshög

9 december 2021 | Östergötland
En vanlig praoperiod kan vara svår att genomföra i pandemitider, men även generellt på ett industriföretag på grund av hårda säkerhetsregler. Att introducera industrin för yngre åldrar, på högstadiet eller gärna innan, är därför utmanande. I Ödeshög påbörjades idéen om en alternativ prao för två år sedan, som nu 1–2 december kunde genomföras.
Bild
Elma, Frida och My popnitar

En chans att testa på industrin

Föreläsningslokal på Hallins

Nästan alla inom industrin i Sverige anser att det är av yttersta vikt att det går att försörja framtida rekryteringsbehov med unga nyutbildade. Uppfattningen att eleverna då måste få chans till en rättvisande bild av vad ett industrijobb faktiskt innebär är därför enig. I ett försök att åstadkomma just detta fick elever i årskurs 9 i Ödeshög ta del av ett helt nytt praoupplägg. Ett upplägg som tagits fram i samråd mellan Lysingskolan, Skill i Linköping och industriföretaget Hallins.

Strukturen för de två dagarna var att klass 9-eleverna delades upp i fyra grupper som varvades mellan besök på Skill, introduktion av CAD, testa på svets och popnitning samt lyssna till föreläsningar av IF metall och Teknikcollege Sverige. Även det certifierade teknikprogrammet på Kungshögaskolan var med och dokumenterade dagarna som en del i sin undervisning genom Teknikcollege. Hallins har sedan länge ett engagemang inom Teknikcollege och tyckte därför att det var extra bra att även Teknikcollege nationellt kunde delta och visa upp grunderna till vad en Teknikcollegecertifierad utbildning är och exemplifiera yrkesvalen inom industrin.  

– Tack vare det här konceptet samlas vi inte för många i samma lokal och kan på ett säkert sätt fullfölja uppvisningen av både vår industri och Skill. Grundtanken är att eleverna ska erbjudas möjligheten att faktiskt se och delta i olika typer av praktiska industrisysslor på plats hos oss, säger Christer Hallin, personalchef för Hallins.

Vinster även för studie- och yrkesvägledare

Jenny Aakula är studie- och yrkesvägledare på Lysingskolan sedan fyra år tillbaka. Hon lägger mycket energi på att utveckla valkompetensen hos lägre åldrar och var den som först föreslog det nya praokonceptet för Hallins.

– Idéen uppkom på Industridag Östergötland när vi besökte Hallins. Det sa bara klick i mig och frågan uppkom – varför visar vi inte eleverna det här? Ödeshög är ett litet samhälle som har socioekonomiska utmaningar och att få elever att testa på exempelvis svets, är inte en självklar möjlighet, utan behöver extra ansträngning, säger Jenny om hur idéen först uppkom.

Att hitta en praoplats varierar från elev till elev eftersom det beror på var och med vilken metod man letar. I Ödeshög finns ingen given ”praobank”, utan det är ett ständigt jagande efter praoplatser för både elever och deras lärare. Jenny Aakula kontaktade Christer Hallin efter industridagen och förklarade att det vore utmärkt om Lysingskolans elever kunde få besöka hans företag för att testa på branschen. Därefter tipsade en mycket positivt inställd Christer om att ta kontakt med Mia Hasselgren Lundberg på Skill tillika regional processledare för Tc Östergötland.  

– Utfallet blev så bra! Jag tycker att upplägget fungerar som ett delmoment i prao och det är så fantastiskt att jag genom detta också kan genomföra skolans kompensatoriska uppdrag. Vi kunde ge alla en chans att testa på och hjälpt dem att förstå branschen, vilket breddar deras valkompetens, säger Jenny.  

På Hallins i Ödeshög
I produktionen fick eleverna svetsa och popnita ihop sin egen bricka, specialtillverkad för just detta tillfälle.

Eleverna fick en ny bild av industrin

Efter de två dagarna har även tankarna från niondeklassarna varit bra. I utvärderingen ställdes bland annat frågan ifall de fått en bättre bild av hur det är att jobba inom industrin, där svarade 81 % ja.

Ett utvecklingsområde är att köra upplägget redan i årskurs 7 och gärna sammanhållen planering med praktiska inslag ännu tidigare runt årskurs 4–5 om man ska tolka forskning om teknikintresse och framtida koppling till yrkesval hos barn. Ju yngre åldrar man fångar upp och kan introducera industrin för, desto bättre. Även de ungdomar som deltog under praodagarna höll med.

– En elev var glad över dagarna men sa också att ”hade jag fått det här i sexan, sjuan hade jag faktiskt fått en nytta av det”. I mitten av sista året på grundskolan har eleverna oftast redan bestämt sig hur framtidsvalen ser ut, säger Jenny.

Som en fortsättning vill Jenny utmana industribranschen och fråga vad det egentligen finns för hinder att utföra den här typen av aktivitet. Om fler bjuder in till sin industri och låter unga testa på, inte nödvändigtvis under en hel praoperiod utan bara under en dag, kommer bilden av industrin ut längre och till rätt målgrupp. Det är inte bara ett vinnande koncept för företag, utan även lärare får se branschen och får idéer till kommande undervisning eller ämnesöverskridande planering.  

Christer Hallin och Jonas Andersson
Christer Hallin, personalchef, och Jonas Andersson, säljchef på Hallins.

Fakta om Hallins

Hallins producerar bland annat storköksutrustning i rostfritt såsom värmehällar, kylplattor, värmeskåp och ergonomihjälpmedel till restauranger, storkök och industri. Direkt export utgör ca 15 % av omsättningen.

Antal anställda är ungefär 60 personer (50 personer i Sverige 10 personer i Tjeckien). Montageindustrin ligger i Tjeckien, ingen svetsning, bara montage.

Personalchef Christer Hallin sitter sedan många år med i styrgruppen för Teknikcollege i Mjölby och Jonas Andersson, ansvarig för Hallins produktionsbolag, har deltagit vid programråd arrangerade av bland annat Dackeskolan.