Kalix Naturbruksgymnasium

Här hittar du information om Kalix naturbruksgymnasium.

Om skolan

Besöksadress: Anderstjärnsvägen 3, 952 31 Kalix
Stad:
Kalix
Region:

Program

Naturbruksprogrammet

Du lär dig avverkningsarbete med moderna skördare, kranteknik, skogsmaskinens motor- och maskindelar. Du lär dig grunderna inom modernt skogsbruk och kommer att erhålla de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna arbeta som produktiv skogsmaskinförare. Möjlighet finns att ta Grönt kort för skogsvård i slutavverkning och gallring samt röjsågs- och motorsågskörkort A + B.

Inriktning:
Skogsmaskinsförare