Skolverkets första ansökningssiffror

Intresset för naturbruk ökar mest av yrkesprogrammen

3 december 2021
Naturbruksprogrammens inriktning skogsbruk går sedan ett par år tillbaka att certifiera enligt Teknikcolleges kriterier. Därför är det extra roligt att Skolverkets nyligen utkomna statistik visar att just naturbruksprogrammet har den största ökningen jämfört med året innan, sett till alla yrkesprogram. Procentuellt sett jämfört med de andra gymnasieprogrammen är det bara ekonomiprogrammet som har en större ökning.
Bild
Tjej i skogen
Tre tjejer i skogen

Naturbruksprogrammens inriktning skogsbruk går sedan ett par år tillbaka att certifiera enligt Teknikcolleges kriterier. Därför är det extra roligt att Skolverkets nyligen utkomna statistik visar att just naturbruksprogrammet har den största ökningen jämfört med året innan, sett till alla yrkesprogram. Procentuellt sett jämfört med de andra gymnasieprogrammen är det bara ekonomiprogrammet som har en större ökning.

Efter att de yrkesförberedande programmen 2011 gjordes om till yrkesprogram i gymnasiereformen GY11 påbörjades en flerårig nedgång för antalet elever på naturbruksprogrammen. Från bottennoteringen 2016 går det att se en tydlig trend uppåt, både vad gäller antal elever och andelen av årskull som valt naturbruksprogrammen.

Av alla yrkesprogram i Sverige är naturbruksprogrammet det som ökat mest i antal förstaårselever jämfört med året innan. Även när man tittar bakåt i tiden för bara naturbruksprogrammet är det en toppnotering. Det är det högsta antalet elever som börjat på programmet sedan 2010.

Inom inriktningen skogsbruk syns stora ökningar och antalet förstaårselever är betydligt fler än de som nu börjar årskurs två och tre. De skolor som är certifierade inom Teknikcollege har ett fortsatt stabilt söktryck med fler sökande än platser samt relativt bra meritpoäng.

"Det finns inte någon magisk lösning på kompetensförsörjningen utan många aktörer i varje bransch måste vara drivande i det."
Kristine Wiklund, Gröna Arbetsgivare
Kristine Wiklund
Kristine Wiklund jobbar som expert arbetsmarknad och kompetensförsörjning på Gröna arbetsgivare, en av Teknikcolleges ägarorganisationer.

– I våras fick vi indikationer på att det kunde bli bra resultat efter att ha sett ansökningsiffrorna, men att naturbruksprogrammet är det som ökar mest känns extra roligt med tanke på allt jobb som har lagts ner. Det är ett hårt och målmedvetet arbete över lång tid som ligger bakom det här. Det finns inte någon magisk lösning på kompetensförsörjningen utan många aktörer i varje bransch måste vara drivande i det. Och det drivet finns i de gröna näringarna. Majoriteten av våra skolor jobbar redan med de kriterier som Teknikcollege satt upp. Även de som ännu inte är certifierade. Vi har väl fungerande lokala programråd med bra samverkan med våra medlemsföretag och flertalet av våra skolor erbjuder redan idag 2800 poäng, säger Kristine Wiklund, expert arbetsmarknad och kompetensförsörjning på Gröna arbetsgivare.

Gröna arbetsgivares attraktionsprojekt Jobba Grönt lanserades 2016 och har sannolikt haft en stor påverkan på att attraktiviteten ökat, samtidigt som företag, skolor och organisationer har lagt fokus på frågan.

– Till i år har man förändrat naturbruksprogrammet så att fyra inriktningar blivit sex. Det gör att det är lite svårare att jämföra med tidigare år men den statistik vi har är ändå tydlig. Om trenden håller i sig under de kommande två åren kan vi 2024 ha det högsta antalet som tar studenten från skogsbruksinriktningen någonsin, säger Kristine Wiklund.

Naturbruksprogrammet, inriktning Skogsbruk

Teknikcollege har certifierade naturbruksprogram på Kalixs Naturbruksgymnasium och Slottegymnasiet i Ljusdal. 

Inriktningen ska ge dig kunskaper om skogen som en förnybar och uthållig resurs. Här betonas tekniska och biologiska kunskaper för en hög avkastning med bibehållen biologisk mångfald och med höga värden på produkter och tjänster. Inriktningen skog ska också ge kunskaper om skogen för rekreation och upplevelser. 

Du får grundläggande kunskap i modernt skogsbruk. Du lär dig att använda och sköta skogmaskiner och utrustning som motorsåg och röjsåg. Du får även praktiskt lära dig att sköta skogen på många sätt. Under din utbildning kommer du även vara ute på ett eller flera företag och praktisera ditt yrke, så kallad APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Efter gymnasiet är du behörig till yrkeshögskolan men kan också börja jobba direkt om du vill det. Genom dina individuella val har du möjlighet att få högskolebehörighet direkt på programmet.

Källa: Gymnasieguiden.se