Inspiration-Utveckling-Nätverkande

Inspirationsdag Teknikcollege - Kluster Syd

Utvecklingsdag för dig som arbetar som gymnasielärare, studie- och yrkesvägledare eller på annat sätt är engagerad och arbetar med skola-näringslivsfrågor inom ramen för Teknikcollege i Skåne, Blekinge, Halland och Småland.

Som deltagare får du inspiration och möjligheter att fördjupa ditt engagemang i skola-näringslivssamarbeten! Vi kommer förkovra oss i ämnesbetyg tillsammans med Skolverket, ta del av nya perspektiv från varandra och utbyta erfarenheter och verktyg för att ytterligare stärka kopplingen mellan skolan och arbetslivet. Du får möjlighet att knyta nya kontakter med lärare i södra Sverige och lära av varandra.

Vi ser fram emot att tillsammans skapa en inspirerande och utvecklande dag!

Tid och plats

Datum: 17 april 2024
Tid: 09:30 - 15:00
Plats: Epic - Innovation & Technology Center, Georg Lückligs väg 1 ,Växjö
Deltagare på en konferens som tittar på en föreläsning
Genom att klicka på länken kommer du till anmälan!