Industrinatten - Goes daytime

För att öka attraktionen till industrirelevanta utbildningar är det viktigt att ungdomar får en bild av hur industrin ser ut och vilka avancerade yrkesroller det finns i verkligheten.
Därför bjuder vi in skolan till industrin för årskurs 8 elever i hela Värnamo kommun genom att arrangera Industrinatten goes daytime.
Företagen visar upp sin verksamhet med fokus på olika yrkesroller och kompetenser som företaget har behov av.

Förutom besök av skolan så är flera politiker, ledande tjänstemän inom kommunen och regionen inbjudan att delta på besöken.

Tid och plats

Datum: 24 maj 2022
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Värnamo kommun

Läs mer om aktiviteten här!