Stort behov av medarbetare inom industrin

Industrin behöver 300 000 medarbetare de närmaste tre åren

5 februari 2024
300 000 medarbetare kommer att behöva rekryteras till industrin de närmaste tre åren 📣 Det visar en rapport som Industrirådet presenterade vid ett välbesökt seminarium den 2 februari. Rapporten bygger på en undersökning som Industrirådet låtit analysföretaget Demoskop genomföra.
Bild
Industrirådets seminarium 2 februari

Den här undersökningen ger den första samlade bilden över var de största kompetensluckorna finns i landet, sett till befattning och geografi. Störst brist kommer det att vara på montörer, processoperatörer och övriga operatörer.

Under seminariet lyftes den kommande STEM-strategin (Science, Technology, Engineering, Mathematics) som en viktig del i att få fler unga och vuxna att välja tekniska utbildningar, något som också rapporten tar upp. Teknikcollege ses också som ett viktigt verktyg för arbetet med industrins kompetensförsörjning.

Se seminariet i efterhand: https://youtu.be/PG5EKGj9_Fs

Läs rapporten i sin helhet: Kompetensbehovsundersökning • Industrirådet (industriradet.se)

Ta del av den interaktiva databasen i Demoskops dashboard som beskriver industrins behov vad gäller både yrkesroller och kompetenser. I dashboarden går det att sortera och bryta data på region, yrkesroll och delbransch. Till dashboarden