Hur stärker vi det naturvetenskapliga programmet inom Teknikcollege

Naturvetenskapliga programmet är den viktigast rekryteringsbasen till våra ingenjörsutbildningar och branscherna efterfrågar starkt kompetensen som finns på programmet. Vi har flera certifierade Naturvetenskapsprogram inom Teknikcollege men också fler på ingång. Genom att träffas i detta nätverk hoppas vi kunna stärka varandra genom kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyte – allt för att våra elever ska få tillgång till hela den spännande arbetsmarknad som väntar efter gymnasiet och vidare studier.

Vad är Teknikcollege 22 september; Innovation 9 november; Företagssamverkan 2 februari; Samverkan med högskola/universitet 25 april

Nätverket träffas digitalt vid fyra tillfällen 15.00-16.00

Tid och plats

Datum: 22 september 2022 - 25 april 2023
Tid: 15:00 - 16:00
Plats: Digitalt